Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM318 Fiziksel ve Kimyasal Metalurji 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Madenden çıkarılan cevherin metalurjik üretim proseslerine hazır hale getirilmesini sağlayacak prosesleri tanıtmak. Cevherlerin yapı ve özellikleriyle cevher hazırlama prosesi ve ürün ilişkisini kurmak. Boyut küçültme ve zenginleştirme proseslerinde mineral-ürün ilişkisini gösteren problemlerin çözümünü öğretmek. Mineral özelliğine ve istenen ürün kalitesine uygun kırma ve öğütme devreleri kurmayı öğretmek. Becerisini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özgür DEMİRCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.J.D.Gilchrist, EXTRACTION METALLURGY, Third Edition, 1989, Printed in GreatBritain by BPcc Wheatons Ltd, Exeter. 2.Sezai CANKURT, EKSTRAKTİF METALURJİ, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1972.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cevherlerin Konsantrasyonu Prosesi; Geri Dönüşümlü ve Kısmen İşlenmiş Ham Malzemeleri İlave Metalurjik İşlemlerle Kullanıma Hazır Hale Getirme; Proses Akım Şeması ve Ham Malzemelerin Konsantre Edilebilmesi İçin Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Metotlarının Detayları; Mineral Prosesinin Prensipleri ve Uygulanması; Ön İşlem Prosesleri; Kurutma, Kalsinasyon, Kavurma ve Topaklanma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cevher Kaynakları hafta1.pptx
2 Cevherlerin Çıkartılması, Cevherlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri hafta2.pptx
3 Cevher Hazırlama, Ayırma ve Sınıflandırma hafta3.pptx
4 Aglomerasyon ( Peletleme, Sinterleme vb.). hafta4.pptx
5 Reaksiyon Kinetiği ( Kalsinasyon, Kavurma, İndirgeme ...). hafta5.pptx
6 Curuf Yapısı ( Curuf Yapısı, Faz Diyagramları…). hafta6.pptx
7 1. Vize sınavı hafta7-1. vize.pptx
8 Refrakter Malzemeler hafta8.pptx
9 Fırınlar hafta9.pptx
10 Üretim İşlemleri ( Ergitme, Hidrometalurji, Elektroliz..). hafta10.pptx
11 2. vize sınavı hafta11-2. vize.pptx
12 Üretim İşlemleri ( Ateşle Arıtma, Destilasyon, …). hafta12.pptx
13 Çeşitli metallerin Üretim Uygulamaları. hafta13.pptx
14 Final sınavı hafta14-final.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295513 Madenden çıkarılan cevherin metalurjik üretim proseslerine hazır hale getirilmesini sağlayacak prosesleri tanımak
2 1295514 Cevherlerin yapı ve özellikleriyle cevher hazırlama prosesi ve ürün ilişkisini kurmak
3 1295515 Boyut küçültme ve zenginleştirme proseslerinde mineral-ürün ilişkisini gösteren problemlerin çözümünü öğrenmek
4 1295516 Mineral özelliğine ve istenen ürün kalitesine uygun kırma ve öğütme devreleri kurmayı öğrenmek ve Becerisini kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek