Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğretim teknolojileri ile ilgili kavram bilgisine sahip olabilme,öğretim teknolojisini anlayabilme, öğretim teknolojisinin önemini kavrayabilme, öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitimde bilgi teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, Türkiye'deki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olabilme, öğretim materyali tasarlama konusunda güncel bilgiye sahip olabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulnasır BAYRAMLecturer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eğitim Teknolojisi, Cevat ALKAN, Aşama Matbaacılık,1984, Ankara 2. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Ed. Kıymet SELVİ, Anı Yayıncılık, 2008, Ankara 3. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Zeki KAYA, Pegem A Yayıncılık, 2005, Ankara 4. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Ramazan SEVER, Anı Yayıncılık, 2017, Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojileri Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim teknolojisi dersiyle ilgili temel kavramlar
2 Eğitimde bilgi teknolojileri,
3 Öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması
4 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar.
5 Öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler
6 Güncel okuryazarlıklar
7 Araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri
8 Öğretim materyallerinin tasarımı
9 Ara sınav
10 Tematik öğretim materyali tasarlama
11 Tematik öğretim materyali tasarlama
12 Alana özgü nesne ambarı oluşturma.
13 Alana özgü nesne ambarı oluşturma.
14 Öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292522 Öğretim teknolojisi kavramını açıklar.
2 1292523 Eğitim ortamlarında bilgi teknolojilerinin kullanımının önemini açıklar.
3 1292524 Eğitim ortamlarında kullanılacak öğretim teknolojilerini ayırt eder.
4 1292525 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir.
5 1292543 Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim süreçlerinde,öğretim teknolojilerine yönelik yeni uygulamaları karşılaştırır.
6 1292539 Öğretim materyallerini geliştirmeye yönelik tasarım ilkelerini açıklar.
7 1292531 Öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ilişkilendirir.
8 1292532 Öğretim teknolojisinin önemini açıklar.
9 1292533 Öğretim materyallerini amaca uygunluğu açısından değerlendirir.
10 1292538 Öğretim teknolojilerinin eğitim sürecine etkisini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 1 2 3 2 1 1 5 1 1 1
2 4 1 1 2 3 2 1 1 5 1 1 1
3 4 1 1 2 3 2 1 1 5 1 1 1
4 4 1 1 2 3 2 1 1 5 1 1 1
5 4 1 1 2 3 2 1 1 5 1 1 1
6 4 1 1 2 3 2 1 1 5 1 1 1
7 4 1 1 2 3 2 1 1 5 1 1 1
8 4 1 1 2 3 2 1 1 5 1 1 1
9 4 1 1 2 3 2 1 1 5 1 1 1
10 4 1 1 2 3 2 1 1 5 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek