Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİAE209 Sitoloji 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Virüsler, prokaryotik ve ökaryotik hücreleri,hücrenin moleküler içeriğini,hücreleri araştırma yöntemlerini, genel hücre yapısını, hücre yüzünü oluşturan elemanları, hücre yüzünün farklılaşması ile oluşan yapıları,sitoplazma ve sitoplazmik vakuol sistemini,sitoplazmik organelleri,hücre iskeletini,nukleusu,nukleolusu,kromozomları,hücre bölünmesi ve hücre siklusunu bilir ve açıklar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. M.Handan Güneş

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Neriman Ozban (1990). Hücre. İstanbul Üniversitesi Yayınları. İstanbul -Tohit Güneş. (2006). Genel Biyoloji. Anı Yayıncılık. Ankara -İlhami Kiziroğlu. (1990). Genel Biyoloji. Desen Yayınları. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Virüsler, prokaryotik ve ökaryotik hücreler,hücrenin moleküler içeriği,hücreleri araştırma yöntemleri, genel hücre yapısı, hücre yüzünü oluşturan elemanlar, hücre yüzünün farklılaşması ile oluşan yapılar,sitoplazma ve sitoplazmik vakuol sistemi,sitoplazmik organeller,hücre iskeleti,nukleus,nukleolus,kromozomlar,hücre bölünmesi ve hücre siklusu anlatılarak işlenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Virüsler ile prokaryotik ve ökaryotik hücreler. Hücrenin moleküler içeriği.
2 Hücreleri araştırma yöntemleri. Genel hücre yapısı.
3 Hücre yüzünü oluşturan elemanlar. Hücre yüzünün farklılaşması ile oluşan yapılar.
4 Sitoplazma ve sitoplazmik vakuol sistemi.
5 Sentrioller. Mitokondriler.
6 Kloroplast ve diğer plastitler. Ribozomlar
7 Lizozomlar. Peroksizomlar. Endositoz ve eksositoz
8 Vakuoller. Mikrofilament ve mikrotübüller. Hücre iskeleti.
9 Ara sınav
10 Nukleus ve nukleolus.
11 Kromozomlar
12 Mitoz bölünme
13 Mayoz bölünme
14 Hücre siklusu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296787 Virüsler ile prokaryotik ve ökaryotik hücreleri ayırt eder. Hücrenin moleküler içeriğini bilir.
2 1296789 Hücreleri araştırma yöntemlerini bilir ve genel hücre yapısını açıklar.
3 1296790 Hücre yüzünü oluşturan elemanları ve hücre yüzünün farklılaşması ile oluşan yapıları ayırt eder.
4 1296794 Sitoplazma ve sitoplazmik vakuol sistemini açıklar. Sentriol, mitokondri, plastitler, ribozom, lizozom, vakuolleri tanır ve ayırt eder
5 1296795 Endositoz ve eksositoz olaylarını açıklar. Vakuoller. mikrofilamentler ve mikrotübülleri tanır ve ayırt eder. Hücre iskeletini bilir.
6 1296796 Nukleus, nukleolus ve kromozomları bilir ve açıklar.
7 1296797 Mitoz ve mayoz bölünmeyi bilir ve ayırt eder. Hücre siklusunu açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3
2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3
3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3
4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3
5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3
6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3
7 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek