Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİAE211 Organik Kimya 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Organik kimyadaki temel kavramları ve işlevsel grupların moleküle kazandırdığı özellikleri vererek organik bileşiklerin tanınmasını ve özelliklerinin kavratılması ile bu bileşiklerin reaktivitesini öğrenip, kimyasal sentezlerini gerçekleştirmeyi ve tepkimelerinin sistematik olarak incelenmesinin, dolayısıyla organik kimyanın endüstriyel öneminin öğrenilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR. ÖĞRT. ÜYESİ HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof.Dr.Hasan Kocaokutgen, Organik Kimya, 3.Baskı, Erol Ofset, Samsun, 2016 [2] Solomons G. and Fryhle C., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002.[3] Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001. [4] Prof. Dr. Gürol Okay, Organik Kimya I, 3. Baskı, Biltav Yayınları, Ankara, 1990. [5] Atkins R. G. and Corey F. A., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya Kısa Öz, 2. Baskıdan Çeviri, Bilim Kitabevi, Ankara, 1999. [6] Young D. W., Heterocyclic Chemistry, LongmanGroup Limited, London, 1975. [7] Hart H ve Hart D J and Craine L E (Çeviri Editörü Uyar Tahsin ) Organik Kimya 12. Baskıdan çeviri, Palme yayıncılık, Ankara 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik Kimya'ya giriş, doymuş hidrokarbonlar, alkenler, alkinler, aromatik hidrokarbonlar, eterler, alkoller. aril halojenürler, fenoller, aldehit ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, aminler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
11 Soru-Yanıt 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
49 Performans 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Kimyaya Giriş, Temel Kavramlar Kullanılan Kaynaklar-Organik Kimya.docx
2 Organik Kimyada Bazı Önemli Tanımlar
3 Doymuş Hidrokarbonlar(Düz Zincirli-Halkalı)
4 Alkenler
5 ALKİNKER
6 ALKOLLER, ETERLER
7 ALKİL HALOJENÜRLER
8 ARASINAV 8-arasınav.pdf
9 Aromatik Hidrokarbonlar I
10 Aromatik Hidrokarbonlar II
11 Aldehit
12 Ketonlar
13 Karboksilli asitler
14 Aminler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292232 Organik bileşikleri ve temel kavramları bilir.
2 1292233 Organik bileşikleri yaygın adları ile ve IUPAC sistemine göre adlandırır.
3 1292234 Aromatik bileşikleri ve temel kavramları bilir.
4 1292235 Aldehit ve ketonların fonksiyonel gruplarını tanıyabilir ve reaksiyonlarını karşılaştırabilir
5 1292236 Karboksilli asitleri ve türevlerini adlandırarak alkollerle vermiş olduğu esterleşme tepkimelerini yazabilir.
6 1292237 Aminleri adlandırabilir ve alkil köklerine göre tayin edebilir (Primer, Sekonder veya Tersiyer).

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
6 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek