Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile grafik tasarımın tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri ve günümüz grafik tasarımına getirdiği kazanımları öğrencilerin bilgi dağarcığına kazandırmayı, geleceğe dair çıkarımlarda bulanabilecekleri, tarihsel bir sıralamayla karşılaştırmalar yapabilme becerisi kazandırmak, öte yandan XIX. yüzyılın sonundan günümüze kadar teknolojik gelişmelere paralel olarak meydana gelen modern sanat hareketlerinin nitelikleri ve nasıl biçimlendirdiği incelenerek grafik tasarım konusunda oluşan yeni eğilimlerin görsel dillerinin çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tarık YAZAR, Prof. Dr.. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bektaş, Dilek, (1992). Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, YKY, İstanbul. 2. Fiell, Peter & Charlotte, (2002), Graphic Design For The 21’st Century, Taschen, Köln. 3. Ansley, Jeremy, 2001). Pioneers of Modern Graphic Design A Complete History, Octopus Publishing Groups Ltd., Great Britain, 2001. 4. Heller, Steven, Elinor Pettit, Graphic Design Time Line. 5. Estilson, Stephen F, Graphic Design A New History . 6. Balance, Georgette, Graphic Design History. 7. Hollis, Richard, Graphic Design. 8. Durker, Johanna, Emily McVarish, Graphic Design History A Critical Guide. 9. Meggs, Philip B., Alston W. Purvis, Megg’s History of Graphic Design.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Grafik tasarımın tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri ve günümüz grafik tasarımına getirdiği kazanımlar, XIX. Yüzyıl öncesi grafik tasarımın gelişimi, Sanat Akımları, Grafik tasarımda yeni stillere geçiş, yeni tipografi, Amerika’da Modern hareket, Sosyal, ekonomik ve kültürel olayların grafik sanatı ile karşılıklı etkileşimleri, Yerli ve yabancı akımların karşılaştırılması ile özellikle XX. ve XXI. yüzyıl üzerinden incelemeler yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin anlatımı, amacı ve çalışma sistemi.
2 XIX. Yüzyıl öncesi grafik tasarımın gelişimi, Arts and Crafts (Viktorya Dönemi, Sanat ve El Sanatları Hareketi).
3 Art Nouveau, Mas Media, baskı tekniklerinin gelişimi, grafik tasarım ve reklam çalışmaları.
4 Kübizm, Fütürizm.
5 I. Dünya savaşı ve Dadaizm, Sürrealizm.
6 Fotoğraf ve Modern Hareketler.
7 Birinci Dünya Savaşında Afiş tasarımı.
8 Rus Suprematizmi ve Konstrüktivizm.
9 Ara Sınav.
10 De Stijl hareketi ve Bauhaus.
11 Grafik tasarımda yeni stillere geçiş, yeni tipografi.
12 Avrupa’da Modernizm.
13 Art Deco.
14 Amerika’da Modern hareket.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310428 Görsel iletişim tasarımı tarihinde yer alan dönem, akım ve hareketleri öğrenebilir.
2 1310429 Görsel iletişim tasarımının günümüze dek geçirdiği değişim ve gelişimleri kavrayabilir.
3 1310430 Görsel iletişim tasarımı tarihi içindeki akım ve hareketlerin ortaya çıkış amaç ve felsefelerini anlayabilir
4 1310431 Dönemlere ait yapılan grafik tasarım ürünlerinin genel özelliklerini temel özellikleriyle tanımlayabilir
5 1310432 Dönemlerin kültürel, ekonomik ve politik özelliklerinin grafik tasarım uygulamalarına yansımalarını kavrayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek