Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS230 Yaratıcı Yazım Teknikleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin öncelikle kelime grubu, cümle, paragraf ve metin kurma becerilerinin geliştirilmesi; böylece alanlarıyla ilgili çalışma yaparken daha özgün fikirler üretip bunları gerçekleştirebilmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. BANARLI Nihad Sami (1988). Türkçenin Sırları, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat. 2. BAYRAM Yavuz (2009). Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri, İstanbul: Kriter Yay. 3. CARNEGIE Dale (1994). Söz Söylemek ve İş Başarmak Sanatı, İstanbul: Timaş Yay. 4. Çin Denemeleri, Çev.W.Eberhard-N.Hızır, İstanbul: MEB Yay. 5. DEVELLİOĞLU Ferit (1998). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi Yay. 6. EMİR Sabahat, Örnekleriyle Kompozisyon Yazma Sanatı, İstanbul. 7. Eski ve yeni Türk şiirinden seçmeler... 8. GÜNTEKİN Reşat Nuri, Çalıkuşu, İstanbul: İnkılâp Kitabevi. 9. Güzel Yazılar: Denemeler, Ankara: TDK Yay., 2000. 10. İPŞİROĞLU Zehra (2006). Yaratıcı Yazma Çalışmalarında Yazınsal Metinlerin İşlevi- Yaratıcı Yazma, İstanbul: Morpa Yay. 11. KUTLU Mustafa, Bu Böyledir. 12. KUTLU Mustafa, Uzun Hikâye. 13. KUTLU Mustafa, Yokuşa Akan Sular. 14. MELVILLE Hermann, Moby Dick (Beyaz Balina). 15. MERİÇ Cemil (1992). Jurnal, İstanbul: İletişim Yay. 16. MEVLÂNÂ (1990). Mesnevî, C.V, İstanbul: MEB Yay. 17. MONTAIGNE Michel de (1989). Denemeler, Çev.: Sabhattin Eyüboğlu, İstanbul: MEB Yay. 18. TANSEL Fevziye Abdullah (1978). İyi ve Doğru Yazma Usûlleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat. 19. Türkçe Sözlük, TDK. 20. Türkçe, sözlü ve yazılı anlatım gibi alanlarla ilgili rapor, proje, konferans, bildiri, kitap ve makaleler. 21. Yazım Kılavuzu, TDK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kelimelerin doğru ve etkili kullanımı. Cümle kurarken dikkat edilecek hususlar. Cümle kurmanın binbir yolu. Alternatif cümle oluşturma. Paragraf ve metin oluşturma yöntemleri. Cümle, paragraf ve metin çözme/çözümleme. Metin türlerinden seçilmiş örnekler (ilan, afiş, rapor, sinopsis, tutanak, taziye, ödül metinleri, davet metinleri, katılım belgeleri, basın duyurusu, davet mektubu, açık mektup, reklâm metinleri, tanıtım yazıları, deneme, fıkra, köşe yazısı, dilekçe, davetiye, tekzip metni, slogan metinleri, yıllık yazıları, takriz, kutlama metinleri, sosyal medya yazıları, ithaf, takdim, özet, anekdot, dipnot, hitâbet, tutanak… Öğrencilerin yazma becerilerini ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik yazma yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
21 Rapor Sunma 4 2 8
22 Proje Hazırlama 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse hazırlık. Dersin önemi ve gereği. Planlama. Kelimelerin doğru ve etkili kullanımı. Kelime grubu ve cümle kurarken dikkat edilecek hususlar. Kaynaklar ve yardımcı materyaller.
2 Metin türleri.
3 Kelime grubu ve cümle geliştirme çalışmaları (kelimeden kelime grubuna ve cümleye).
4 Kelime grubu ve cümle geliştirme çalışmaları (kelimeden kelime grubuna ve cümleye).
5 Kelime grubu ve cümle geliştirme çalışmaları (kelimeden kelime grubuna ve cümleye).
6 Çözümleme çalışmaları (kelime grubu ve cümleden kelimeye).
7 Çözümleme çalışmaları (kelime grubu ve cümleden kelimeye).
8 Örnek uygulamalar eşliğinde imlâ kuralları ve noktalama işaretlerinin önemi ve gereği.
9 Ara sınav.
10 Örnek uygulamalar eşliğinde imlâ kuralları ve noktalama işaretlerinin önemi ve gereği
11 Yazma yöntemleri (kuramsal bilgi ve uygulama).
12 Yazma yöntemleri (kuramsal bilgi ve uygulama).
13 Yazma yöntemleri (kuramsal bilgi ve uygulama).
14 Özet, tekrar ve genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312040 Öğrenciler, metin türlerindeki çeşitliliği gözlemler.
2 1312041 Öğrenciler, metin türlerini öğrenir.
3 1312042 Öğrenciler, cümle ve metin kurma becerilerini geliştirirler.
4 1312043 Öğrenciler, etkili ve kalıcı söylemler oluşturabilirler.
5 1312044 Öğrenciler, metinsel unsurlarla görsel unsurlar arasında bağ kurmayı öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek