Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS238 Tasarım İletişimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile, 1. Öğrencilerin genel kültür ve estetik duygularını geliştirmek, 2. Görmek ve bakmak fiillerini bilinçli olarak öğretmek, 3. Tarihsel süreçteki görüntüleme yöntemlerini kavratmak, 4. Yeni görsel kurgular ve plastik değer araştırmaları yapma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Bridgman, B., George, Bridgman’s Life Drawing, Dover Publication, Inc, New York, 1978. • Faulkner, R ve Ziegfeld, E., Art Today, Holt, Rinehart and Winstonm, Inc, New York, 1969. • Gallwitz, Klaus, Picasso at 90, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1975. • Knopf, Alfred A. (ed.), The Nelson A.Rockefeller Collection, Masterpieces pf Primitive Art, New York, 1978. • Kolektif, The Art Book, Phaidon Press Lim., Singapore, 1996. • Kolektif, The Book of Art, (2 cilt), Grolier, New York, 1976. • Lucie-Smith, Edward, Art Today, William Morrow and Company, Inc, New York, 1989. • SzunyoghyA.veGyörgyF.,AnatomyDrawingSchool,Könemann,Köln,1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Görme kavramı. Göz nesne ilişkisi. Doğru görme ve nesne ilişkisi. Görüntü oluşturma yöntemleri. Tarihsel süreçte görüntüleme yöntemleri. Işık ve optik görme. Görsel analizler. Nesnenin parçalanması. Parçalanan biçim ilişkileri ve soyutlamalar. Yeni görsel kurgular ve plastik değerler ağırlıklı araştırmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş. Temel kavramların tanıtılması.
2 Görme kavramı, büst çalışması.
3 kinci haftaya devam.
4 Göz nesne ilişkisi, tors çalışması.
5 Dördüncü haftaya devam.
6 Çizgi ve biçim oluşturma yöntemleri.
7 Modle ışık ve optik görme.
8 Nesnenin parçalanması.
9 Ara sınav.
10 Parçalanan biçim ilişkileri.
11 Soyutlama ve soyut kavramı.
12 Renk nedir? Nasıl kompoze edilir? Biçim renk ilişkileri.
13 Yeni görsel kurgular ve malzemeler.
14 Yapıt analizleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527490 Gördüğünü tasarlama ve çizebilme, kompoze edebilme becerisine sahip olurlar.
2 1527491 Sanatsal ürünlere bakış ve yorumlama becerisi kazanırlar.
3 1527492 Görme, analiz ve sentez yapıp yorumlarını görsel bir anlatıma dönüştürme bilgisine sahip olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
4 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
5 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
6 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
7 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
9 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
10 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
11 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
12 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
13 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
14 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.