Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Seramik Formların yüzeyine pişirim öncesi veya sonrası uygulanan dekoratif yaklaşımlarla ürünün biçim ve estetik açıdan öne çıkma teknik bilgi ve becerisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ATKİN, Jacqui (2005) Pottery Basics: Everything You Need To Know To Start Making Beautiful Ceramics, Barron’s Educational Series CONNEL Jo (2002) The Potter’s Guide To Ceramic Surfaces; How To Decorate Your Ceramic Pieces By Adding Colour, Texture And Pattern, Apple Press. PETERSON, Susan, PETERSON Jan (2012) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir WONDRAUSCH Mary (2001) SlipWare, American Ceramic Society. CLARK, Kenneth (1987) The Potter s Manual, Complete, Practial-Essential Reference For Al Potters,Little, Brown & Company. SEVİM, Sıdıka Sibel (2015) Seramik & Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Astar, sgrafitto, mühür, alçak rölyef, ajur, transfer, maskeleme, sır üstü boyama, serigrafi baskı, gibi teknikleri fırça, sünger, pistole, puar gibi araçlarla ürünün pişme öncesi, bisküvi, sırlama, ve sır sonrası müdahalelerle biçim ve bezeme tekniklerini uygulama bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders kapsamında uygulanacak dekor tekniklerinin teorik olarak anlatılması ve örneklerin gösterilmesi. 1. projenin ilanı
2 Kullanılacak malzeme temini. 1.Projenin eskiz ve tasarımlarının değerlendirilmesi
3 Uygulama yapılması
4 Uygulama yapılması. 2. proje konusu ile ilgili teorik bilgilerin paylaşımı ve sanatçı uygulama görsellerinin paylaşımı, 2.proje ilanı
5 2. proje eskiz ve tasarım aşaması değerlendirme Uygulama yapma
6 Uygulama yapma, 3. projenin teorik bilgilerinin paylaşılması, örnek çalışma gösterme ve proje ilanı
7 Uygulama yapma, 3. proje eskiz ve tasarım aşaması değerlendirme
8 Uygulama Yapma
9 Ara Sınav
10 Uygulamaların yapılması
11 Uygulamaların yapılması
12 Bisküvi pişirimi
13 Sırlı Pişirim
14 Sunum, Ödev Ve Projelerin Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312210 Seramik tasarımında pişirim öncesi ve sonrası uygulanan dekor teknikleri hakkında temel bilgileri
2 1312211 Dekorlama temel bilgileri eşliğinde uygulaması yapabilecek yeterlikte teknik bilgi ve donanıma sahip olabilmesi
3 1312212 Forma özgün ve yaratıcı tasarımlar yapabilme bilgi ve becerisine sahip olabilmesi
4 1312213 Seramik bünyeye uygulanacak dekorun doğru zamanlama ve uygulama süreci kontrolünde olma becerisi.
5 1312214 Seramik malzemeyi dekor tekniğine uygun şekillendirme ve dekor tekniğini doğru kullanabilme becerisine sahip olabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek