Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Resim Atelye Uygulamaları dersinin amacı , temel sanat eğitiminin altyapısını oluşturma amaçlı bir süreç içerisinde teknik uygulamaların yanı sıra, resim sanatının tarihsel kategorilere ayrılarak incelenmesi, bu incelemelerden yola çıkarak öğrencinin aktarım ve görselleştirme yollarını öğrenmesi ve görsel örnekler üzerinde analitik çalışmalar gerçekleştirebilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr.Metin EKER, Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Clark, G. and Zimmerman, E. (2004) teaching talented art students. New York: Teacher Colloge Press. 2. Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T. and Worley. D.A. (2002). Language and image into reading-writing classroom: teaching vision. New Jersey-Mahwah-London: Lawrence Erlbaum Associates. 3. Leborg, C. (2004). Visual grammar. New York: Princeton Architechtural Press. 4. Leyton, M. (2006). The structure of painting. Vien-New York: Springer.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Resim Atelye Uygulamaları dersinde, resim yapmanın teknik süreçlerinin incelenmesine olanak sağlamak amaçlı örnek olarak bir çalışma geliştirilir, malzeme bilgisi verilir, çeşitli materyaller incelenip değerlendirilir, Tuval hazırlama yöntemleri öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resim sanatı ve teknikleri ile ilgili temel kavramların incelenmesi
2 Düzenleme ve kompozisyon çalışmaları.
3 Deneysel analiz çalışmaları.
4 Materyal ve malzeme hakkında bilgi verilmesi
5 Optik-Objektif yansıtma sürecine ilişkin altyapı çalışmaları.
6 Prototip/model çalışması için örneklem çözümlemeleri.
7 Bir görsel materyal tespiti yapılması ve çizgi, leke ve renk analizleri gerçekleştirilmesi.
8 Optik-objektif yansıtma için malzeme hazırlanması.
9 Ara Sınav.
10 Tuval üzerine yağlıboya tekniği ile çalışma yapılması
11 Yapılan resim çalışması üzerinde değerlendirmeler gerçekleştirilmesi.
12 Optik-objektif yansıtma çalışmasının sonuçlandırılması.
13 Çalışma kritikleri ve birey odaklı değerlendirmelerin yapılması
14 Çalışma kritikleri ve kolektif değerlendirmelerin yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311788 Görselleştirmenin teknik ve materyal karakteristiklerini bilir.
2 1311789 Resim sanatının geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini tanır.
3 1311790 Optik-objektif aktarma yöntemini kullanır.
4 1311791 Analitik çalışmalar gerçekleştirebilir.
5 1311792 Düzenleme, armoni, kompozisyon bilgilerini görselleştirme çalışmalarında kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek