Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS313 Grafik Tasarım Atölye Uygulamaları 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste, afiş tasarımının tanımı, tarihçesi, türleri (kültürel, sosyal ve ticari afişler), afişin açık hava reklam alanlarında (billboard, clp, megalight, board vb.) konumu ve kullanımı, afiş türlerinden birine ilişkin uygulama yapılması; yayın grafiği kapsamında olan bir broşür ve bir kişisel portfolyo tasarımının yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali SEYLAN, Prof. Dr. Ali TOMAK, Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Iskın, Ruth E. (201”4).The Poster: Art, Advertising, Desgn and Collecting, Dartmouth College Press. 2) Lupton, Ellen; Condell, Caitlin; Davidson, Gail. (2015). How Poster Work, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. 3) Graffito Books. (2015). Movie Posters Re-Imagined: Alternative Designs for the World's Favorite Cult Films. 4) Foster, John. (2006). New Masters of Poster Design: Poster Design for the Next Century, Rockport Publishing. 5) McWade, John. (2004). Before & After Page Design, Peachpit Press. 6) The Best of Brochure Design 12. (2013). Rockport Publishing.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Afiş tasarımının tanımı, tarihçesi, türleri (kültürel, sosyal ve ticari afişler), afişin açık hava reklam alanlarında (billboard, clp, megalight, board vb.) konumu ve kullanımı, afiş türlerinden birine ilişkin uygulama yapılması; yayın grafiği kapsamında olan bir broşür ve bir kişisel portfolyo tasarımının yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, afiş tasarımının tanımı, tarihçesi ve türlerine (kültürel, sosyal ve ticari afişler) ilişkin bilgi verilmesi, örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Literatür hazırlığı
2 Kültürel, sosyal ve ticari afiş türlerinden birine karar verilmesi ve konu kapsamında tasarlanmasına başlanması Araştırma, inceleme
3 Kültürel, sosyal ve ticari afiş türlerine karar verilmesi tasarlanmasına başlanması Araştırma, inceleme
4 Kültürel, sosyal ve ticari afiş türlerinin tasarlanması Araştırma, inceleme
5 Kültürel, sosyal ve ticari afiş türlerinin tasarlanması Araştırma, inceleme
6 Broşür tanımına ilişkin bilgi verilmesi, ulusal ve uluslararası örneklerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi, broşür türüne karar verilmesi. Literatür hazırlığı
7 Broşür tasarımlarına başlanması ve devam edilmesi. Araştırma, inceleme
8 Broşür tasarımlarına devam edilmesi ve tamamlanması. Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Portfolyo tasarımına ilişkin bilgi verilmesi Literatür hazırlığı
11 Portfolyo tasarımına başlanması Araştırma, inceleme
12 Portfolyo tasarımına devam edilmesi. Araştırma, inceleme
13 Portfolyo tasarımına devam edilmesi. Araştırma, inceleme
14 Portfolyo tasarımı ile diğer tasarımların tamamlanması ve dönemin değerlendirilmesi Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526770 Afiş tasarımını tanımlayabilir, tarihçesini, türlerini (kültürel, sosyal ve ticari afişler) ve açık hava reklam alanlarındaki (billboard, clp, megalight, board vb.) konumunu açıklayabilir.
2 1526771 Afiş türlerinin diğer açık hava reklam alanlarına (billboard, megalight vb.) format olarak uyarlanmasıyla ilgili uygulamalar yapabilir.
3 1526772 Tasarladığı sosyal içerikli afiş tasarımlarıyla toplumu, ülkesi ve dünyası için birey olarak sorumluluk bilincini geliştirebilir.
4 1526773 Broşür ve portfolyo tasarımının tanımına ilişkin açıklama yapabilir, dış kapak ve iç sayfa tasarımlarını gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
4 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
5 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
6 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
7 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
9 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
10 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
11 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
12 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
13 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
14 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.