Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS323 Cam Boncuk Yapımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Cam boncuk tanıtımı ve çalışma prensiplerinin anlatılması . Pratiğe bağlı olarak cam boncuk alanında çalışma ve üretim mantığının anlaşılması . Camın ergimiş halde nasıl şekilleneceğinin , hangi zorluk ve kolaylıkla karşılaşılacağının anlaşılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Tamer Aslan Öğr.Gör.Seyit Taha Baydar

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Thamen & Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, (1993), Corning Glass Museum, New York. Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Cam boncuk alanında temel eğitimi içermektedir. Başlangıç seviyesinde verilecek olan eğitimde atölye ve ekipmanlar tanıtılıp, uygulamaya geçilecektir. Uygulamayla birlikte gerçekleştirilmek istenilen boncuklar üzerine çalışmalar yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boncuk üretimi hakkında genel bilgi verilmesi. Eski ve yeni üretim tekniklerinin incelenmesi. Araştırma
2 Daha önce yapılmış boncuk örneklerin incelenmesi. Şalomada yuvarlak boncuk yapımının gösterilmesi. İnce cam çubuk hazırlanmasının gösterilmesi. Araştırma
3 Silindir boncuk yapımının gösterilmesi. Yuvarlak ve silindirik boncuk uygulama çalışmaları. Araştırma
4 Boncuk üzerine dekor uygulamasının gösterilmesi. Yuvarlak ve silindirik boncuk uygulama çalışmaları. Boncuk üzerine dekor uygulama çalışmaları. Araştırma
5 Kübik ve yassı boncuk üretiminin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
6 Kübik ve yassı boncuk üretiminin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
7 Farklı biçimlerdeki boncuk üretimlerinin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
8 Farklı biçimlerdeki boncuk üretimlerinin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
9 Ara Sınav
10 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
11 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
12 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
13 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
14 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311214 Ergimiş camın nasıl şekilleneceğini öğrenir
2 1311215 Bireysel ve takım çalışmalarıyla sosyal beceri ve iletişimi artar
3 1311216 Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını öğrenir
4 1311217 Farklı ortam ve disiplinlerde çalışma becerisi kazanır
5 1311218 Cam boncuk temel eğitimini tamamlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek