Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Sanatın görsel olma yetkisini elinden alan ve sanatın tahtına oturan iletişim ve etkileşimin tamamen görsel kılındığı bir çağın içinde olarak ve görselliğin kültür olma sürecini yaşayanlar olarak, sanat eğitiminin bu yeni kapsamının incelenmesi, bu dersin amacını ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER, Dr.Öğr.Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. • Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. • Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Görsel Kültür Eğitimi dersi, kültür kavramının sol tarafına yerleştirilen yeni olguların ve içeriklerin niteliğine katkı sunan iletişim teknolojileri, multi medya teknolojileri, medya eğitimi, görsel okuryazarlık eğitimi, tekno kültür eğitimi gibi içerikleri işleme amacındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
16 Alan Gezisi 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültürün tanımını yapabilmek Araştırma/Okuma
2 Sanatın görselliği hakkında bilgi sahibi olmak Araştırma/Okuma
3 Sanat, kültür bileşkesinde görsel kültürü konumlandırmak Araştırma/Okuma
4 Görsel kültür yönsemeleri hakkında analiz yapabilmek Araştırma/Okuma
5 Çağdaş iletişim teknolojileri ve görsel kültür Araştırma/Okuma
6 Çağdaş medya teknolojileri ve görsel kültür Araştırma/Okuma
7 Multi-medya ortamları ve pedagojik gerekçeler Araştırma/Okuma
8 Tekno-kültür ve sanat eğitimi ilişkisi Araştırma/Okuma
9 Ara sınav Araştırma/Okuma
10 Çoklu okuryazarlıklar ve görsel kültür ilişkisi Araştırma/Okuma
11 Çağdaş sanat eğitiminin dönüşümü için kültürel gerekçeler Araştırma / Okuma
12 Yeni kültürel ekolojiler ve görsel kültür Araştırma/Okuma
13 Postmodernist sanat eğitimi ve görsel kültür eğitimi Araştırma/Okuma
14 Sanat eğitiminde gelecek profilleri ve görsel kültür eğitimi Araştırma/Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311297 Görsel sanatlar ile kültürün görsel yeni potansiyelleri arasındaki arasındaki farklılıkları kavrayabilmek
2 1311298 Kültürü görsel kültür aracılığıyla çözümleyen yeni bakış açıları hakkında bilgi sahibi olabilmek
3 1311299 Görsel kültürün okuryazarlık süreçleri için önemli görebilmek
4 1311300 Çağdaş kültüre ilişkin yönsemelerin muharrik unsurlarını çözümleyebilmek
5 1311301 Görsel kültürel vargılarını kişisel yargılara dönüştürebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek