Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS351 Mobilya Tasarımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin içeriği öğrencileri mobilya tasarımı konusunda bilgilendirmenin yanında, mekân, kullanıcı ve mobilya kavramların arasındaki güçlü ilişkiyi çağımızın kullanım alanları çerçevesinde yorumlama becerisini kazandırmayı hedefler. Öğrencilerin mevcut tasarım eğilimleriyle desteklenen tasarım senaryoları üzerinde kritikler desteği ile çalışmalar yapmalarını sağlar. Bu ders, öğrencilere mobilya tasarımıyla ilgili problemlerle başa çıkmaları için teknik ve yapısal beceriler kazandırmayı hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS, Dr. Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dal Fabbro, Mario, 1957, ‘How to build modern Furniture’. New York, USA: F. W. Dodge Coorporation. (1957). New Chairs: Innovations in Design, Technology, and Materials, Mel Byars Materials for Inspirational Design by Chris Lefteri Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition, Kimberly Elam Furniture in History: 3000 B.C. 2000 A.D (2nd Edition) (Hardcover), Leslie Pina Illustrated History of Furniture: From the Earliest to the Present Time (Paperback), Frederick Litchfield (Author) Design Meets Disability (Hardcover), Graham Pullin The Making of Design: From the First Model to the Final Product (Paperback), Gerrit Terstiege Greenhalgh, Paul. Quatations and Sources on Design and Decorative Arts. Manchester: Manchester University Pres •Sparke, Penny. A Century of Design. New York: Barron’s, 1998. Woodham, Jonathan M. TwentiethCentury Design. Oxford: Oxford University Pres, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğrenme sürecinde yer alan bilgi, kavram, uygulama, analiz, sentez ve yorumlama gibi hiyerarşik bir yapı üzerine kurgulanmış olan bu dersin çıktıları, sınıf içi kritiklerde geliştirilir ve bu sonuçların final tasarım ürün ve sunumlarında görülebilmesi beklenir. Bu ders, öğrencileri çalışan bir prototip üretme sürecine yönlendiren iki ana proje üzerine temellendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş Okuma
2 ÇALIŞTAY 01 - Çalıştay 01'e giriş / Sunum 1: Mobilya Tasarımında Teknik Görünüşler ve Case Study Sunumu 01 / Ödev 1’in duyurulması Uygulama
3 ALIŞTAY 01 - Ödev 1’in teslimi ve üzerinde tartışma / Stüdyo kritikleri / Sunum 2: Mobilya Tasarımında Teknik Görünüşler / Ödev 2’nin duyurulması Uygulama
4 ÇALIŞTAY 01 - Ödev 2’nin teslimi ve hakkında tartışma / Stüdyo kritikleri / Sunum 3: Mobilya Tasarım Tarihi ve Teorisi Uygulama
5 ÇALIŞTAY 01 - Prototip yapımı ve kritikler Uygulama
6 JURY 01 - ÇALIŞTAY SERGİSİ 01 + Dönem Projesi Sunumu - Ödev 3'ün duyurulması Uygulama
7 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştau 02'ye giriş / Ödev 3’ün teslimi ve hakkında tartışma / Stüdyo kritikleri / Ödev 4’ün duyurulması / Sunum 4: Tasarım Metodolojisi Uygulama
8 ÇALIŞTAY 02 - Stüdyo kritikleri ve tasarımların geliştirilmesi Uygulama
9 ÇALIŞTAY 02 - Tasarımın sonlandırılması / Stüdyo kritikleri / Ara jürinin gerekliliklerinin duyurulması / Tasarımların geliştirilmesi ve prototip yapımı
10 ÇALIŞTAY 02 - Stüdyo kritikleri ve prototip yapımı Uygulama
11 ÇALIŞTAY 02 - Ön jüri Uygulama
12 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştay ve prototip yapımı / Maket yapımı Uygulama
13 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştay ve prototip yapımı / Maket yapımı Uygulama
14 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştay ve prototip yapımı / Maket yapımı Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312093 Öğrenci, temel tasarım ilkelerini mobilya tasarım sürecinde kullanabilecektir.
2 1312094 Öğrenci, araştırma sürecinde verileri kolaylıkla belirleyebileyerek tasarımlara uyarlayabilecektir.
3 1312095 Öğrenci, form ile ilgili, işlevsel, detay ve teknik bazı önemli unsurları süreç içerisinde baştan sona özgüvenle kullanabilecektir.
4 1312096 Öğrenci, başlangıç fikir skeçlerinden üretim anına kadar karşılaşılabilecek sorunlara alternatifli çözüm önerilerini getirebilecektir.
5 1312097 Öğrenci, uygun ergonomik ve antropometrik datayı seçerek tasarıma entegre edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek