Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE209 Armoni ve Eşlikleme I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin armonik bilgi ve beceri kazanması ve bu kazanımı müzik öğretmenliği formasyonuna uygun kullanması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÇAĞLAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Nurhan CANGAL, “Armoni”, Arkadaş Yayınevi, Ankara - 2011 Diğer: [1] T. DUBOIS “Traite D’Harmonie” [2] H.CHALLAN “380 Basses et Chants Donnes” [3] A.Brings-C.Burkhart-R.Kamien-L.Kraft-D.Pershing “A New Approach to Keyboard Harmony” [4] N.R.KORSAKOF “Kuramsal ve Uygulamalı Armoni” [5] J.MERKEL “Kontrpuan” [6] T. TUTU “Çözümlemeli Kontrapunt” [7] N. GALLON- M. BITSCH “ Traite de Contrepoint” [8] R. SCHUMANN “ Albüm Für Die Jugend op. 68” [9] H.ANDREAS-G.FRIEDRICHS “Harmonie Lehre”

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Armoni ve kontrpuan kurallarını uygulayarak piyano veya gitar ile eşlik edebilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 1 1
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Armoni önbilgilerinin (dizi, aralık, tonalite bilgisi) verilmesi. P_20200114_143308_1 (1).jpg
2 Akor bilgisinin verilmesi ve uygulama yapılması. ARALIKLAR.pdf
YeniBelge 2020-01-15 11.12.20.pdf
3 Tonalitenin üç ana akorunun tanımlanması (Tonik-Subdominant-Dominant); bu akorların tonalite içindeki kullanımları üzerine uygulamalar yapılması. AKORLAR.pdf
4 Geleneksel (Klasik) armoniye giriş: Akor bağlanışları üzerine uygulamalar. Kadans kavramı ve çeşitlerinin tanıtılması ve uygulanması. 1-4-5-.pdf
5 Dar serimde armoni çözümlemelerinin yapılması: Dar serimde “Verilmiş bas” partilerinin armonilenmesi üzerine uygulamalar BAĞLANTI.pdf
6 Dar serimde “Verilmiş şan” partilerinin armonilenmesi üzerine uygulamalar.
7 Geniş serimde armoni çözümlemelerinin yapılması. YeniBelge 2020-01-15 11.12.54.pdf
8 “Verilmiş bas” ve “Verilmiş şan” partilerinin, geniş serimde armonilenmesi üzerine uygulamalar.
9 Akor çevrimlerinin tanımlanması.
10 Ara sınav.
11 Birinci Çevrim akorunun tanımlanması. Akorların birinci çevrim konumunda nasıl kullanıldığının, değişik tonalitelerde akor kurmak yoluyla uygulanması.
12 “Verilmiş bas” ve “Verilmiş şan” partilerinin, kök ve birinci çevrim akorları ile armonilenmesi üzerine uygulamalar.
13 İkinci Çevrim akorunun tanımlanması. Akorların ikinci çevrim konumunda nasıl kullanıldığının, değişik tonalitelerde akor kurmak yoluyla uygulanması..
14 “Verilmiş bas” ve “Verilmiş şan” partilerinin, kök, birinci çevrim ve ikinci çevrim akorları ile armonilenmesi üzerine uygulamalar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294640 Diziler ve çeşitleri, aralıklar ve çeşitleri, tonalite ve farklı tonlar arasındaki ilişkiler konularında bilgi sahibidir.
2 1294642 Akor bağlantılarını bilir.
3 1294641 Akor yapıları hakkında bilgi sahibi olur; akorların adlandırılması ve tonalite içindeki işlevleri hakkında bilgi verir.
4 1294639 Kadans kavramı ve çeşitlerini tanımlayabilir. Teorik ve uygulamalı olarak kadans yapabilme becerisi kazanır.
5 1294643 Dar ve geniş serimde armoni çözümlemeleri yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 5
2 2 4 5
3 2 4 5
4 2 4 5
5 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek