Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS417 Türk Mitolojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Orta Asya’dan Anadolou’ya kadar Türk Mitolojisinin gelişiminin incelenmesi. Türk mitolojisinde inançlar, ritüeller, antropolojik delliller, yaratılış efsaneleri, Şamanızm, Animizm, Naturizm dini inanç söylenceleri, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Oğuz Destanı, Manas Destanı, Dedekorkut Hikayeleri gibi Ortaasya mitolojik araştırmaların incelenmesi. Ayrıca Anadolu’da ve Osmanlı’da Türk mitolojisinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Beydilli, Celal, (2005) Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük Yurt Kitap Yay. Ankara Esin Emel, (2001) Türk Kozmolojisine Giriş Kabalcı Yay. İst. Ögel Bahaddin, (2010) Türk Mitolojisi I.ve II. Cilt Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara Erdoğan Bayram, (2007) Sorularla Türk Mitolojisi, Pozitif Yay.İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğrencilere bu derste, Türk Kültürünün önemli bir bileşeni olan Türk mitolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını, Mitolojik destanlardaki ana örgüyü tanıtmalarını Mitolojik olayların geçtiği sahneleri hayal edebilmeyi, kahramanlarının kişiliklerini ve karakterlerini tanımalarını, böylece hem geçmiş kültürümüz hakkında bilgi sahibi olmalarını, hem de hayal dünyalarını zenginleştirmek hedeflenmeketdir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mitoloji ve Türk destanları kavramları hakkında açıklamalar.
2 Destarların Türk Kültür ve tarihindeki yeri
3 Türeyiş Destanı ve Türklerde Totemizm
4 Ergenekon Destanı
5 Oğuz Destanı
6 Yaratılış Destanları
7 Manas Destanı
8 Dedekorkut Hikayeleri: Tepegöz, Deli Dumrul
9 Ara Sınav
10 Dirse Han Oğlu Boğaç Han
11 Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması
12 Kanlı Koca Oğlu Yiğenek
13 Türk Mitolojisindeki Tabiat olayları
14 Türk Destanlarında astronomi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310559 Mitoloji kavramlarını bilir
2 1310560 Türk Mitolojisinde kahramanların toplumsal önemini kavrar
3 1310561 Türk mitolojinde sosyal statünün gerekçelerini tanımlar
4 1310562 Türk Mitolojisinde uzay algısını anlatımlardan yola çıkarak çözer.
5 1310563 Türk mitolojisinde yer ve sembolleri tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek