Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS427 Endüstriyel Cam Tasarımı 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Endüstriyel cam üretim teknikleri ve üretim çeşitliliğinin kavramsal proje çalışmalarıyla incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Cam ve Çağdaş Tasarım İçindeki Yeri, Prof. Önder Küçükerman. 'Paşabahçe Ticaret Limited' Yayını, 1977, İstanbul • Tarihi Süreç İçinde Tasarım, Üretim, Endüstri ve Yaratıcılık, Önder Küçükerman ve İpek Fitoz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları 808 • Endüstri Tasarımı, Endüstri İçin Ürün Tasarımında Yaratıcılık, Prof. Önder Küçükerman, 'Yem Yayın', Yapı Endüstri Merkezi, 1996, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Endüstriyel Cam tasarımı ile ilgili teknik problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olabilme amaçlanmaktadır. Cam proje üretiminde tasarlama, planlama ve zaman yönetimini kavrayarak, tasarım ilkeleri kapsamında cam ürünler elde etmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel cam şekillendirme teknikleri ve yöntemlerinin teorik olarak aktarılması.
2 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
3 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
4 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
5 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
6 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
7 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
8 Araştırma projelerinin sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi.
9 Ara Sınav
10 Endüstriyel cam şekillendirme teknikleri ve yöntemlerinin teorik olarak aktarılması.
11 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
12 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
13 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
14 Dönem sonu çalışmaların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311014 Alanı ile ilgili literatür taraması yaparak yeni araştırma geliştirme projeleri hazırlayabilir.
2 1311015 Cam proje üretiminde tasarlama planlama ve zaman yönetimi sürecini planlar.
3 1311016 Endüstriyel cam üretiminde oluşacak problemlere çözüm geliştirir.
4 1311017 Sanat ve tasarım alanlarında endüstriyel cam tasarımı projelerini organize eder ve sürdürebilir.
5 1311018 Endüstriyel cam şekillendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak yeni ürün tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek