Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP503 AĞRI 927001 5 9 10

Dersin Amacı

Ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, anestezi ve reanimasyon, nöroşirürji, romatoloji, radyoloji disiplinleri tarafından yürütülmektedir. Ağrılı hastaya yönelik tanı ve tedavilerin öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dilek Durmuş, Hasan Göçer, Ayhan Bilgici Fuat Güldoğuş, Hande Türker Gamze Alaylı Yeşim Akyol Ferhat Say Yasemin Ulus, Kıvanç Cengiz, Hasan Ulusoy

Önerilen Diğer Hususlar

Bu bloğun sonunda öğrenciler, • Travma, artrit, myalji, reaktif, septik, SLE, skleroderma vd., kristal artropatileri , osteoartrit, osteomyelit, romatoid artrit , skolyoz, kifoz , spondiloartropatiler , tortikolis,disk hernisi, kemik tümörleri , fibromiyalji spondiloartropatiler , vaskülit, kırık ve çıkık, kompartman sendromu, osteoporoz, extremite, omurga yaralanmaları gibi kemik, kas ve bağ doku hastalıklarını açıklayabilir • Kemik, kas, bağ doku hastalık tanısını koyabilir, tedavi planlayabilir • Eklemde ağrı ve şişlik yapan, dejeneratif, enflamatuar, enfeksiyöz, nörolojik nedenleri açıklayabilir • Dejeneratif, inflamatuar , enfeksiyöz boyun, sırt ve bel ağrılarını açıklayabilir • Şekil ve yürüyüş bozukluklarına neden olan hastalıkları özellikleri ile birlikte açıklayabilir, tanısını koyabilir • Akut, Postoperatif, Travmatik, Visseral, Kronik, Nosiseptif, Somatik, Nöropatik, Travmatik, Vasküler, Metabolik ve Malign ağrı yapan nedenleri açıklayabilir, tanısını koyabilir ve tedavi planlayabilir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Editör : Mehmet Beyazova,Yeşim Gökçe Kutsal,Güneş Tıp Kitabevleri,2016, 2 cilt 2-DeLiSa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, çeviri editörleri:Tansu ARASIL Nurten ESKİYURT, Güneş Yayınları, 2 Cilt 2014 Baskı Türkçe 3-Tıbbi Rehabilitasyon editörler : Hasan Oğuz , Haşim Çakırbay , Burcu Yanık, Nobel Tıp Kitabevleri,2015, 1 cilt 4-Romatolji, editör: Şebnem Ataman, Peyman Yalçın, Nobel kitabevi, Ankara, 2012 5. Romatoloji 4. Baskı, 1. ve 2. Cilt, 2011, Editörler: Marc C. Hochberg, Çeviri Editörleri: Tansu Arasıl, Tuncay Duruöz, Kemal Dinçer 6. Rheumatology, Fourth edition, 2008, Editörler: Marc C. Hochberg 7. Braddom’s Physical Medicine and Rehabilitation, Edition: David X. Cifu, 2015 8. Rıdvan Ege, Travmatoloji Kitabı 2001 9. Ortopedi ve Travmatoloji, Editörler: Ahmet Murat Bülbül, Mehmet Erdil, İstanbul Tıp Kitapevleri, 2016 10. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi, Editörler: Prof. Dr. Cengiz Şen, Prof. Dr. Mehmet Çakmak, Prof. Dr. İrfan Öztürk, 2016 11. Miller Ortopedi, Editörler: Doç. Dr. Alper GÖKÇE, Uzm. Dr. Mustafa Gökhan BİLGİLİ, Güneş Tıp Kitapevi, 2014 12. Miller’s Review of orthopedics 7th edition, Authors: Mark D. Miller, Stephan R. Thoumpson, 2015 13. Başağrısı Tanı ve Tedavi Rehberi 2011 güncellenmiş şekli (Baş Ağrısı Çalışma Grubu) Türk Nöroloji Derneği, Editör: Doç. Dr. Kemal Erdemoğlu 14. Adams and Victor’s Principles of Neurology 9. Baskı, Editör: Allan H. Ropper, Martin A. Samuels, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Murat Emre

Staj Durumu

Sunum, ameliyathane, poliklinik, ünitelerde uygulamalar, hasta başı eğitim, klinik beceri eğitimi, hasta hazırlama, seminer, task sonu tartışma, bağımsız öğrenme,

Dersin İçeriği

1-Yaygın ağrı, Bel ve boyun ağrıları 2-Baş ağrısı 3- Kemik Ağrısı 4- Kırık, Çıkık 5. Eklem Ağrısı 6. Eklem ağrısı-SINAV

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 65 1
51 Sözlü Sınav 1 35 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 50 1 50
6 Uygulama/Pratik 30 1 30
7 Laboratuvar 10 1 10
9 Problem Çözümü 15 1 15
10 Tartışma 15 2 30
12 Takım/Grup Çalışması 15 1 15
14 Gözlem 15 1 15
18 Örnek Vaka İncelemesi 15 1 15
28 Makale Kritik Etme 3 1 3
29 Bireysel Çalışma 20 1 20
48 Sözlü Sınav 1 1 1
49 Performans 15 1 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta Bel ve sırt ağrıları Boyun Ağrıları Tenosinovit-Bursit Fibromyalji ve myofasial ağrılar Osteoporoz Fizik Tedavi Ajanları Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu 1. hafta: Boyun,omuz ,bel ağrıları anamnez ve muayene
2 2. hafta: Baş Ağrısı Hastasına Yaklaşım Primer Baş Ağrıları Kranial Nevraljiler Sekonder Baş Ağrıları Baş Ağrısında Görüntüleme Subaraknoid Kanama İlaç Aşırı Kullanım Baş Ağrısı Santral Sinir sistemi Enfeksiyonları 2. hafta: Polikliniğe başvuran baş ağrılı hastaya yaklaşım ve acil durumlara yaklaşımlar
3 Ayak anomalileri Kemik Displazileri Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Kemik ve eklem Tüberkilozu Skolyoz Kemik tümörleri Yumuşak Doku Tümörleri Gelişimsel Kalça Displazileri Spor Yaralanmaları Osteokondrozlar Ortopedide Radyoloji ortopedide tanı ve tedavi yöntemleri Alçı ve atel uygulamaları Diyabetik ayak eğitimi
4 Travmalı hastaya yaklaşım Kırık İyileşmesi Kırık komplikasyonları Alt Ekstremite Kırıkları Çocuk Kırıkları Vertebra Kırıkları Üst ekstremite Kırıkları Pelvis Kırıkları Politravmalı hastaya yaklaşım Ağrı Fizyolojisi ve kronik ağrı tedavisi I-II
5 Artritli Hastaya Yaklaşım Romatoid Artrit Osteoartrit Kristal Artropatiler Spondiloartropatiler Romatolojide Laboratuar Psöriatik Artrit Vaskülitler Bağ Dokusu Hastalıkları Sistemik Lupus Eritematozus Sjögren Sendromu Anti-fosfolipid Sendromu Glukortikoidler ve DMARD’lar Nonsteroidal Anti-inflamatuar ilaçlar Juvenil İdiopatik Artritler Dizin ve artritin anamnez ve muayenesi
6 Periyodik Ateş Hastalıkları Still Hastalığı ve Sistemik Skleroz Behçet Hastalığı Artritli Hastada Radyografik Değerlendirme Olgularla Artritli Hastada Ayrıcı Tanı Dizin ve artritin anamnez ve muayenesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329236 • Travma, artrit, myalji, reaktif, septik, SLE, skleroderma vd., kristal artropatileri , osteoartrit, osteomyelit, romatoid artrit , skolyoz, kifoz , spondiloartropatiler , tortikolis,disk hernisi, kemik tümörleri , fibromiyalji spondiloartropatiler , vaskülit, kırık ve çıkık, kompartman sendromu, osteoporoz, extremite, omurga yaralanmaları gibi kemik, kas ve bağ doku hastalıklarını açıklayabilir
2 1329638 Kemik, kas, bağ doku hastalık tanısını koyabilir, tedavi planlayabilir
3 1329639 Eklemde ağrı ve şişlik yapan, dejeneratif, enflamatuar, enfeksiyöz, nörolojik nedenleri açıklayabilir
4 1329640 Dejeneratif, inflamatuar , enfeksiyöz boyun, sırt ve bel ağrılarını açıklayabilir
5 1329641 • Şekil ve yürüyüş bozukluklarına neden olan hastalıkları özellikleri ile birlikte açıklayabilir, tanısını koyabilir
6 1329642 • Akut, Postoperatif, Travmatik, Visseral, Kronik, Nosiseptif, Somatik, Nöropatik, Travmatik, Vasküler, Metabolik ve Malign ağrı yapan nedenleri açıklayabilir, tanısını koyabilir ve tedavi planlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek