Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP507 DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Yüzeyel mantar hastalıkları, ekzemalar, sifiliz, ilaç erupsiyonları ve ürtiker gibi yaygın dermatolojik hastalıkları tanıyabilmek , ayırıcı tanısını yapabilmek ve bu hastalıklara yaklaşım becerisi kazanmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Fatma Aydın, Prof Dr Nilgün Şentürk, Prof Dr Ahmet Demir, Doç Dr Müge Güler Özden, Doç Dr Esra Pancar Yüksel, Doç Dr Tekin Şimşek, Doç Dr Murat Sinan Engin, Dr Öğretim Üyesi Gökhan Şahin, Öğretim Görevlisi Dr Kamil Yıldırım

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bolognia Dermatology 4. baskı, Andrews' Diseases of the Skin 13. baskı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elementer lezyonlar ve dermatolojik muayene Dermatofit enfeksiyonları ve tırnak hastalıkları Kaşıntı, böcek ısırıkları, paraziter hastalıklar Saç hastalıkları Ağızda yara, Behçet hastalığı Genital bölgede yara, cinsel yol ile bulaşan hastalıklar Derinin viral enfeksiyonları Piyodermiler İlaç erupsiyonları ve ürtiker Akne vulgaris Psoriazis Vaskülit ve kollajen deri hastalıklarında deri bulguları Ekzemalar Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahiye Genel Bakış Yara iyileşmesi ve iyileşmeyen yaraya yaklaşım Deri ve mukoza kanserlerinin cerrahi tedavisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
4 Quiz 1 25 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 13 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 1
2 Final Sınavı 1 66 1
38 Rapor Hazırlama 1 34 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 60 60
11 Soru-Yanıt 1 2 2
14 Gözlem 1 36 36
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elementer lezyonlar ve dermatolojik muayene; Dermatofit enfeksiyonları ve tırnak hastalıkları; Kaşıntı, böcek ısırıkları ve paraziter hastalıklar; Saç hastalıkları; Ağızda yara, Behçet hastalığı; Genital bölgede yara, cinsel yol ile bulaşan hastalıklar Poliklinik çalışması; Nativ; Kriyoterapi; Fototerapi; Biyopsi; Hasta hazırlama; Hasta başı; Dermatolojide reçete yazma
2 Derinin viral enfeksiyonları; Piyodermiler; Akne vulgaris; İlaç erupsiyonları ve ürtiker; Psoriazis; Vaskülit ve kollajen deri hastalıklarında deri bulguları; Ekzemalar Poliklinik çalışması; Nativ; Kriyoterapi; Fototerapi; Biyopsi; Hasta hazırlama; Hasta başı; Dermatolojide reçete yazma
3 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiye Genel Bakış; Yara iyileşmesi ve iyileşmeyen yaraya yaklaşım; Deri ve mukoza kanserlerinin cerrahi tedavisi Poliklinik Çalışması; Hasta Başı; Task tartışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1326919 Mikroskopik inceleme için nativ preperat hazırlayabilme ve inceleme yapabilmeli
2 1326923 Deri hastalıklarında uygun reçete yazabilmeli
3 1326927 Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, hastaya gerekli ön işlemleri yapabilmeli
4 1326928 Yüzeyel mantar enfeksiyonlarının tanısını koyabilmeli, tedavisini verebilmeli
5 1326929 Derinin viral enfeksiyonları (HSV, VZV, HPV ve molluskum kontagiozum) ile gelen hastanın tanısını koyabilmeli, tedavisini yapabilmeli
6 1326933 Vaskülit ön tanısını koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli
7 1326936 Ürtiker ve anjioödeme tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli, acil durumu tanımlayarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirebilmeli
8 1326938 Kollajen doku hastalıklarının (SLE, DERMATOMİYOZİT, SKLERODERMA ) spesifik deri bulgularını tanımlayabilmeli, gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli
9 1326940 Sikatrisyel ve nonsikatrisyel alopesilere tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, uzmana yönlendirebilmeli
10 1326941 Psöriasis, liken planus, pityriasis rosea tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, uzmana yönlendirebilmeli
11 1326960 İlaç yan etkilerine tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli, acil durumu tanımlayarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirebilmeli, korunma önlemlerini uygulayabilmeli
12 1326962 Dermatite (atopik, kontakt, seboreik) tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, uzmana yönlendirebilmeli
13 1326964 Derinin paraziter hastalıklarına tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli, korunma önlemlerini uygulayabilmeli
14 1326966 Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanısını koyabilmeli, tedavisini verebilmeli, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yöntemlerini tanımlayabilmeli
15 1326968 Behçet hastalığına ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli
16 1326971 Akne vulgaris tanısını koyabilmeli, tedavi edebilmeli, birinci basamak şartlarında uzun süreli takip (izlem) ve kontrolünü yapabilmeli
17 1327482 Yarık damak- dudak tanısı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, uzmana yönlendirebilmeli
18 1327483 Bası yaralarına tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli Korunma önlemlerini uygulayabilmeli Birinci basamak şartlarında uzun süreli takip (izlem) ve kontrolünü yapabilmeli
19 1327484 Yanmalara tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli, acil durumu tanımlayarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirebilmeli
20 1327488 Deri tümörlerine ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli, korunma önlemlerini uygulayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3
2 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3
3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
4 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 3
5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3
6 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 3 5
7 4 3 5 5 4 3 5 4 3 5 4 3
8 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4
9 5 4 4 3 5 3 3 5 3 5 5 3
10