Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP505 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 927001 5 9 10

Dersin Amacı

Öğrenciye sağlık hastalık kavramlarını öğretmek; sistemlere ilişkin hastalıkları tanımasını sağlamak; daha sonra alacakları dersler için temel oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neurodegenerative Diseases: Clinical Aspects, Molecular Genetics and Biomarkers / Danieala Galimberti - Elio Scarpini (2014)

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nöbet- vertigo, bilinç kaybı, santral güçsüzlük, periferik güçsüzlük, unutkanlık ,hareket bozuklukları, epilepsi -vertigodan oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 50 1 50
6 Uygulama/Pratik 30 1 30
7 Laboratuvar 10 1 10
9 Problem Çözümü 15 1 15
10 Tartışma 15 2 30
12 Takım/Grup Çalışması 15 1 15
14 Gözlem 15 1 15
18 Örnek Vaka İncelemesi 15 1 15
28 Makale Kritik Etme 3 1 3
29 Bireysel Çalışma 20 1 20
48 Sözlü Sınav 1 1 1
49 Performans 15 1 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epilepsi Hafta_1.pptx
2 Multipl Skleroz MS.pdf
3 Motor Nöron Hastalıkları Hafta_2.pptx
4 Alzheimer Hastalığı Alzeimer Disease.pdf
5 İnme Hafta_3.pptx
6 Parkinson Hastalığı ParkinsonDiseaseMechanisms.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308432 Sinir sistemi hastalıklarını açıklayabilecektir.
2 1308433 Epilepside tanı yöntemlerini açıklayabilecektir.
3 1308434 Beyin sapı ve serebellumun yapısını açıklayabilecektir.
4 1308435 İnme tanısı hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
2 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
3 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
4 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek