Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP511 GÖRME BOZUKLUKLARI 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Kırmızı göz, şaşılık, kırılma bozuklukları ve oküler acil durumlar gibi yaygın göz hastalıklarını tanımak ve bu hastalıkların ayırıcı tanısını yapmak ve yaklaşım becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr. Nurşen Arıtürk, Prof. Dr. Yüksel Süllü, Prof DR. Hakkı Birinci, Prof. Dr. İnci Güngör, Doç. Dr. Ertuğrul Can, Doç. Dr. Leyla Niyaz, Doç. Dr. Özlem Eşki Yücel, Dr. Öğretim Üyesi Hilal Eser Öztürk, Dr. Öğretim Üyesi Volkan Yeter, Dr. öğretim Üyesi Nurullah Koçak

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi ilk IV yılını bitirmiş olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

.J.Kanski, Klinik Oftalmoloji. / M.Yanoff Oftalmoloji.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görme kayıpları, kırmızı göz, travma ve şaşılık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 65 1
51 Sözlü Sınav 1 35 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 25 1 25
6 Uygulama/Pratik 20 1 20
7 Laboratuvar 5 1 5
9 Problem Çözümü 8 1 8
10 Tartışma 10 1 10
12 Takım/Grup Çalışması 8 1 8
14 Gözlem 8 1 8
18 Örnek Vaka İncelemesi 8 1 8
28 Makale Kritik Etme 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
48 Sözlü Sınav 1 2 2
49 Performans 8 1 8
52 Quiz için Bireysel Çalışma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göz anatomisi Görme fizyolojisi Kırma kusurları Katarakt Retina dekolmanı Retinanın vasküler hastalıkları Optik sinir hastalıkları Maküla hastalıkları ve kalıtsal retina distrofileri Çift görme ve ambliyopi anamnez-muayene
2 Konjonktivitler Keratitler Üveitler Glokom Orbita hastalıkları anamnez-muayene
3 Kimyasal göz travmaları Mekanik göz travmaları Şaşılık Göz kapağı hastalıkları Göz yaşı sistemi ve hastalıkları anamnez-muayene

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301625 Göz anatomisini tanımlayabilir.
2 1301626 Görme fizyolojisini anlatabilir.
3 1300977 Kırmızı göze neden olan hastalıkları sıralayabilir, kırmızı göz ile gelen hastaya ayırıcı tanı yapabilir, tanı koyabilir, tedavi planlayabilir, koruyucu önlemler alabilir.
4 1301172 Konjonktivite neden olan bakteriyel, viral, alerjik etmenleri ve hastalıkları açıklayabilir, tanı koyabilir, tedavi planlayabilir. Yeni doğan konjonktiviti sebplerini sıralayabilir, tanısını koyabilir, acil tedavisini yapabilir.
5 1300978 Keratite neden olan bakteriyel, viral, fungal, protozoal, alerjik etmenleri ve hastalıkları açıklayabilir, keratit tanısı koyabilir, tedavi planlayabilir.
6 1300980 Üveit nedenlerini bilir, sınıflamasını yapabilir, hastalık özelliklerini açıklayabilir, üveit tanısı koyabilir. Akut ön üveit acil tadavisini düzenleyebilir ve uzmana yönlendirebilir.
7 1300979 Glokom tiplerini sayabilir, mekanizmasını açıklayabilir, ön tanısı koyabilir, tedavi seçeneklerini sayabilir. Akut glokom krizine neden olan etmenleri açıklayabilir, tanısı koyabilir, acil müdahalesini yapabilir ve uzmana yönlendirebilir.
8 1300981 Episklerit ve sklerite neden olan etmenleri ve hastalık özelliklerini açıklayabilir, tanı koyabilir, tedavi edebilir. Hangi durumlarda hastayı uzmana yönlendirebileceğini bilir.
9 1301349 Akut ve kronik görme kaybı nedenlerini sayabilir, uzmana yönlendirebilir.
10 1301180 Kırma kusurlarını sıralayabilir, ön tanısını koyabilir, uzmana yönlendirebilir.
11 1301186 Kataraktı tanımlayabilir, sebeplerini sıralayabilir, tedavisini bilir, ön tanı koyabilir, uzmana yönlendirebilir. Lökokori sebeplerini sıralayabilir, kırmızı refle testini bilir ve uygulayabilir, hangi durumlarda uzmana yönlendireceğini bilir.
12 1300975 Optik nöropati kavramının tanımını yapabilir, optik nöropatiye neden olan hastalıkları açıklayabilir, optik nöropati ön tanısı koyabilir.
13 1301344 Mekanik ve kimyasal göz travmalarının nedenlerini bilir, komplikasyonlarını ve bulgularını tanıyabilir, acil tedavisini yapabilir ve uzmana yönlendirebilir.
14 1300976 Orbital hastalıkları sayabilir, orbital hastalık ön tanısını koyabilir, uzmana yönlendirebilir.
15 1301357 Şaşılığı tanımlayabilir, muayenesini yapabilir, ön tanı koyabilir ve uzmana yönlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
2 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
3 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
4 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
5 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
6 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
7 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
8 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
9 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
10 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
11 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
12 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
13 5