Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP513 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Kulak, burun ve boğaz ile ilgili sık rastlanan patolojilerinin oluşum mekanizmalarının, semptomatolojisinin, tanı ve tedavilerinin ve ilgili pratik becerilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sinan Atmaca Prof.Dr.Mehmet Koyuncu Doç.Dr.Senem Çengel Kurnaz Doç.Dr.Özgür Kemal

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi ilk IV yılını bitirmiş olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

TASK’ sonu performans (%20), klinik beceri sınavı (%20), hasta yönetim beceri sınavı (%20), teorik bilgi sınavı (%40)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 65 1
51 Sözlü Sınav 1 35 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 25 1 25
6 Uygulama/Pratik 20 1 20
7 Laboratuvar 5 1 5
9 Problem Çözümü 8 1 8
10 Tartışma 10 1 10
12 Takım/Grup Çalışması 8 1 8
14 Gözlem 8 1 8
18 Örnek Vaka İncelemesi 8 1 8
28 Makale Kritik Etme 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
48 Sözlü Sınav 1 2 2
49 Performans 8 1 8
52 Quiz için Bireysel Çalışma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Solunum sıkıntısı, Tükrük bezi hastalıkları, Ses kısıklığı hastalarında ayırıcı tanı Oral kavite ,Boyun Muayenesi
2 Rinosinüzit, Epistaksis , Allerjik Rinit Ön-arka nazal paketleme
3 Otit komplikasyonları , Fasiyal Paraliziler , Odyolojik tanı yöntemleri , Akut ve kronik otitis media, Vertigo ve vestibüler patolojilere yaklaşım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338204 Solunum sıkıntısına neden olan etmenleri ve hastalık özelliklerini açıklayabilecek, solunum sıkıntısı ile gelen hastanın tanısını koyabilecek, tedavi planlayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek