Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP515 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Sık görülen psikiyatrik hastalıkları tanıyabilme, ayırt edebilme, hasta ve yakınlarıyla uygun iletişim kurabilme becerilerinin kazanılması ve bilgisinin artırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Rifat Şahin, Prof. Dr. Hatice Güz, Prof. Dr. Ömer Böke, Doç. Dr. Gökhan Sarısoy, Prof. Dr. Koray Karabekiroğlu, Doç. Dr. Aytül Karabekiroğlu, Doç. Dr. Gökçe Nur Say, Dr. Öğr. Üyesi Y. Yasin Gümüş, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Özdin, Dr. Öğr. Üyesi Miraç Barış Usta.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Öztürk O, Uluşahin A. Gözden Geçirilmiş 13. Baskı Ankara 2015 Stahl'ın Temel Psikofarmakolojisi. Stahl SM. 4. Baskı İstanbul Tıp Kitabevi 2015 Psikiyatri Davranış Bilimleri/Klinik Psikiyatri. Kaplan & Sadock 11. Baskı Güneş Tıp Kitabevi 2016

Staj Durumu

Uygulamalı

Dersin İçeriği

İçerikte toplam 32 saatlik, 21 konunun anlatıldığı sunumlar ve üç adet task bulunmaktadır. Her task üç hasta başı tartışma oturumu ve bir task sonu değerlendirme oturumundan oluşmaktadır. Hasta başı tartışma oturumlarında, task konusuyla ilgili hastaların ruhsal muayeneleri, tanıları, ayırıcı tanıları ve tedavileri tartışılmakta, ilaç dışında nelerin önerilebileceği değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 80
4 Quiz 1 25 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 25 1
20 Rapor Hazırlama 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 32 1 32
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
14 Gözlem 6 3 18
18 Örnek Vaka İncelemesi 6 2 12
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikiyatrik Semiyoloji Şizofreni Psikodinamik Kuram Anksiyete Bozuklukları Obsesif Kompulsif Spektrum Bozuklukları Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar Yeme Bozuklukları Uyku Bozuklukları Bedensel Belirti Bozuklukları Cinsellik ve İlişkili Sorunlar (Uygulama: Gerçeği Değerlendirme Taskı) Video izlem: İntihar https://prezi.com/qwerfzibnb6u/anksiyete-bozukluklar-obsesif-kompulsif-bozukluk-ve-iliskili-bozukluklar-travmayla-iliskili-bozukluklar/
2 Antipsikotikler Mood Düzenleyiciler Antidepresanlar Anksiyolitikler Demans Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim Alkol-madde Kullanım Bozuklukları Kişilik Bozuklukları Adli Psikiyatri (Uygulama: Zevk alamama Taskı) Video izlem: Bipolar Bozukluk PSİKİYATRİ MESLEK ETİĞİ KURALLARI.pptx
3 Gelişim ve Gelişimsel Bozukluklar Mental Retardasyon Dışa Atım Bozuklukları Konuşma Bozuklukları Tik Bozuklukları Duygudurum Bozuklukları Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Otistik Spektrum Bozuklukları (Uygulama: Öğrenemiyorum Taskı) Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312470 Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
2 1312474 Major Depresif Bozukluk ve diğer duygudurum bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
3 1312478 Panik Bozukluk ve diğer anksiyete bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
4 1312482 Obsesif Kompulsif Bozukluk ve ilişkili bozukluklar konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
5 1312483 Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu ve diğer travma ve stresörle ilişkili bozukluklar konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
6 1312484 Alkol-madde Kullanım Bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
7 1312487 Bedensel Belirti Bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
8 1312489 Kişilik Bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli.
9 1312490 Çocuğun biyo-psiko-sosyal gelişim dönemlerini, bu dönemlerin özelliklerini bilmeli.
10 1312491 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
11 1312492 Özel Öğrenme Bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli.
12 1312493 Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli.
13 1312494 Mental Retardasyon konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli.
14 1312495 Antidepresanlar hakkında bilgi sahibi olmalı, etki mekanizmalarını ve yan etkilerini bilmeli.
15 1312496 Antipsikotikler hakkında bilgi sahibi olmalı, etki mekanizmalarını ve yan etkilerini bilmeli.
16 1312497 Anksiyolitikler hakkında bilgi sahibi olmalı, etki mekanizmalarını ve yan etkilerini bilmeli.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4 3 5 2 5 2 5 2 2
2 5 3 5 4 3 5 2 5 2 5 2 2
3 5 3 5 4 3 5 2 5 2 5 2 2
4 5 3 5 4 3 5 2 5 2 5 2 2
5 5 3 5 4 3 5 2 5 2 5 2 2
6 5 3 5 4 3 5 2 5 2 5 2 2
7 5 3 5 4 3 5 2 5 2 5 2 2
8 5 3 5 4 3 5 2 5 2 5 2 2
9 5 3 5 4 3 5 2 5 2 5 2 2
10 5 3 5 4 3 5 2 5 2 5 2 2
11 5 3 5 4 3 5 2 5 2 5 2 2
12 5 3 5 4 3