Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP505 NERVOUS SYSTEM DISEASES 927001 5 9 10

Dersin Amacı

Öğrenciye sağlık hastalık kavramlarını öğretmek; sistemlere ilişkin hastalıkları tanımasını sağlamak; daha sonra alacakları dersler için temel oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neurodegenerative Diseases: Clinical Aspects, Molecular Genetics and Biomarkers / Danieala Galimberti - Elio Scarpini (2014)

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nöbet- vertigo, bilinç kaybı, santral güçsüzlük, periferik güçsüzlük, unutkanlık ,hareket bozuklukları, epilepsi -vertigodan oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 50 1 50
6 Uygulama/Pratik 30 1 30
7 Laboratuvar 10 1 10
9 Problem Çözümü 15 1 15
10 Tartışma 15 2 30
12 Takım/Grup Çalışması 15 1 15
14 Gözlem 15 1 15
18 Örnek Vaka İncelemesi 15 1 15
28 Makale Kritik Etme 3 1 3
29 Bireysel Çalışma 20 1 20
48 Sözlü Sınav 1 1 1
49 Performans 15 1 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epilepsi
2 Multipl Skleroz
3 Motor Nöron Hastalıkları
4 Alzheimer Hastalığı
5 İnme
6 Parkinson Hastalığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344029 Sinir sistemi hastalıklarını açıklayabilecektir.
2 1344030 Epilepside tanı yöntemlerini açıklayabilecektir.
3 1344031 Beyin sapı ve serebellumun yapısını açıklayabilecektir.
4 1344032 İnme tanısı hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır