Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP507 ERUPTIVE DISEASES 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Yüzeyel mantar hastalıkları, ekzemalar, sifiliz, ilaç erupsiyonları ve ürtiker gibi yaygın dermatolojik hastalıkları tanıyabilmek , ayırıcı tanısını yapabilmek ve bu hastalıklara yaklaşım becerisi kazanmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Fatma Aydın, Prof Dr Nilgün Şentürk, Prof Dr Ahmet Demir, Doç Dr Müge Güler Özden, Doç Dr Esra Pancar Yüksel, Doç Dr Tekin Şimşek, Doç Dr Murat Sinan Engin, Dr Öğretim Üyesi Gökhan Şahin, Öğretim Görevlisi Dr Kamil Yıldırım

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bolognia Dermatology 4. baskı, Andrews' Diseases of the Skin 13. baskı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elementer lezyonlar ve dermatolojik muayene Dermatofit enfeksiyonları ve tırnak hastalıkları Kaşıntı, böcek ısırıkları, paraziter hastalıklar Saç hastalıkları Ağızda yara, Behçet hastalığı Genital bölgede yara, cinsel yol ile bulaşan hastalıklar Derinin viral enfeksiyonları Piyodermiler İlaç erupsiyonları ve ürtiker Akne vulgaris Psoriazis Vaskülit ve kollajen deri hastalıklarında deri bulguları Ekzemalar Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahiye Genel Bakış Yara iyileşmesi ve iyileşmeyen yaraya yaklaşım Deri ve mukoza kanserlerinin cerrahi tedavisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
4 Quiz 1 25 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 13 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 1
2 Final Sınavı 1 66 1
38 Rapor Hazırlama 1 34 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 60 60
11 Soru-Yanıt 1 2 2
14 Gözlem 1 36 36
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elementer lezyonlar ve dermatolojik muayene; Dermatofit enfeksiyonları ve tırnak hastalıkları; Kaşıntı, böcek ısırıkları ve paraziter hastalıklar; Saç hastalıkları; Ağızda yara, Behçet hastalığı; Genital bölgede yara, cinsel yol ile bulaşan hastalıklar Poliklinik çalışması; Nativ; Kriyoterapi; Fototerapi; Biyopsi; Hasta hazırlama; Hasta başı; Dermatolojide reçete yazma
2 Derinin viral enfeksiyonları; Piyodermiler; Akne vulgaris; İlaç erupsiyonları ve ürtiker; Psoriazis; Vaskülit ve kollajen deri hastalıklarında deri bulguları; Ekzemalar Poliklinik çalışması; Nativ; Kriyoterapi; Fototerapi; Biyopsi; Hasta hazırlama; Hasta başı; Dermatolojide reçete yazma
3 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiye Genel Bakış; Yara iyileşmesi ve iyileşmeyen yaraya yaklaşım; Deri ve mukoza kanserlerinin cerrahi tedavisi Poliklinik Çalışması; Hasta Başı; Task tartışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343964 Mikroskopik inceleme için nativ preperat hazırlayabilme ve inceleme yapabilmeli
2 1343965 Deri hastalıklarında uygun reçete yazabilmeli
3 1343966 Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, hastaya gerekli ön işlemleri yapabilmeli
4 1343967 Yüzeyel mantar enfeksiyonlarının tanısını koyabilmeli, tedavisini verebilmeli
5 1343968 Derinin viral enfeksiyonları (HSV, VZV, HPV ve molluskum kontagiozum) ile gelen hastanın tanısını koyabilmeli, tedavisini yapabilmeli
6 1343969 Vaskülit ön tanısını koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli
7 1343970 Ürtiker ve anjioödeme tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli, acil durumu tanımlayarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirebilmeli
8 1343971 Kollajen doku hastalıklarının (SLE, DERMATOMİYOZİT, SKLERODERMA ) spesifik deri bulgularını tanımlayabilmeli, gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli
9 1343972 Sikatrisyel ve nonsikatrisyel alopesilere tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, uzmana yönlendirebilmeli
10 1343973 Psöriasis, liken planus, pityriasis rosea tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, uzmana yönlendirebilmeli
11 1343974 İlaç yan etkilerine tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli, acil durumu tanımlayarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirebilmeli, korunma önlemlerini uygulayabilmeli
12 1343975 Dermatite (atopik, kontakt, seboreik) tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, uzmana yönlendirebilmeli
13 1343976 Derinin paraziter hastalıklarına tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli, korunma önlemlerini uygulayabilmeli
14 1343977 Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanısını koyabilmeli, tedavisini verebilmeli, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yöntemlerini tanımlayabilmeli
15 1343978 Behçet hastalığına ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli
16 1343979 Akne vulgaris tanısını koyabilmeli, tedavi edebilmeli, birinci basamak şartlarında uzun süreli takip (izlem) ve kontrolünü yapabilmeli
17 1343980 Yarık damak- dudak tanısı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, uzmana yönlendirebilmeli
18 1343981 Bası yaralarına tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli Korunma önlemlerini uygulayabilmeli Birinci basamak şartlarında uzun süreli takip (izlem) ve kontrolünü yapabilmeli
19 1343982 Yanmalara tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli, acil durumu tanımlayarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirebilmeli
20 1343983 Deri tümörlerine ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli, korunma önlemlerini uygulayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır