Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP509 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Bu blokta kadın hastalıkları, dermatoloji, plastik cerrahi, patoloji disiplinleri tarafından yürütülmektedir. Gebe ve jinekolojik hastada tanı ve tedavilerin, ilgili pratik becerilerin öğrenilmesi, acil durumların ayırt edilebilmesi ve gerektiğinde uygun şekilde gönderilmesinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Tıp Fakültesi ilk IV yılını bitirmiş olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Sunum, servis, poliklinik, ünitelerde uygulamalar, hasta hazırlama, akılcı ilaç uygulamaları, hasta başı eğitim, akılcı ilaç uygulamaları, vaka tartışmaları, klinik beceri eğitimi, bağımsız öğrenme, izlem çalışmaları, TASK sonu tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 65 1
51 Sözlü Sınav 1 35 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 25 1 25
6 Uygulama/Pratik 20 1 20
7 Laboratuvar 5 1 5
9 Problem Çözümü 8 1 8
10 Tartışma 10 1 10
12 Takım/Grup Çalışması 8 1 8
14 Gözlem 8 1 8
18 Örnek Vaka İncelemesi 8 1 8
28 Makale Kritik Etme 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
48 Sözlü Sınav 1 2 2
49 Performans 8 1 8
52 Quiz için Bireysel Çalışma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ektopik Gebelik,Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,Uterus Korpusun Benign Hastalıkları İnfertilite,Menapoz,Preeklampsi ve Eklampsi,Erken ve Geç Gebelikte Kanama Intrauterin Gelişme Geriliği,Postpartum Kanama,Pelvik Enfeksiyon,Pelvik Kitle ve Over Kanseri Over Fizyolojisi Smear alma
2 Antenatal Takip,Hirsutizm,Endometriozis,Prenatal Tanı Stres İnkontinans,Premenstrüel Sendrom,Endometrium Kanseri Servikal Yayma Serviks Kanseri Hasta üzerinde Leopold Manevraları
3 Doğumda Ağrı Zaafı,Postmenopozal Kanama,Dismenore,Preterm Eylem,Doğumda Asfiksi,Gebelik ve Sistemik Hastalıklar,Çoğul Gebelik,Hiperemezis Gravidarum Hasta üzerinde Vajinal Muayene

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1343999 Vajinal akıntıya neden olan etmenleri ve hastalık özelliklerini açıklayabilecek, tanısını koyabilecek, tedavi yapabilecek koruyucu önlemleri alabilecek
2 1344000 Vajinal kanamaya neden olan etmenleri ve hastalık özelliklerini açıklayabilecek, tanısını koyabilecek tedavi yapabilecek koruyucu önlemleri alabilecek
3 1344001 Adet görememeye neden olan etmenleri ve hastalık özelliklerini açıklayabilecek, adet göremeyen hastanın tanısını koyabilecek, tedavi yapabilecek, koruyucu önlemleri alabilecek
4 1344002 Normal gebelik takibini yapabilir, gebelikten korunma yöntemlerini açıklayabilecek.
5 1344003 Sorunlu gebeliğe neden olan etmenleri ve hastalık özelliklerini açıklayabilecek sorunlu gebelik tanısını koyabilecek, tedavi yapabilecek, koruyucu önlemleri alabilecek
6 1344004 Gebelikte hipertansiyona neden olan etmenleri ve hastalık özelliklerini açıklayabilecek, gebelikte hipertansiyon tanısını koyabilecek, tedavi yapabilecek, koruyucu önlemleri alabilecek
7 1344005 Pelvik ağrıya neden olan etmenleri ve hastalık özelliklerini açıklayabilecek, pelvik ağrı tanısını koyabilecek tedavi yapabilecek koruyucu önlemleri alabilecek
8 1344006 Pelvik kitleye neden olan etmenleri ve hastalık özelliklerini açıklayabilecek, pelvik kitle tanısını koyabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır