Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTIP515 PSCHIATRY 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Sık görülen psikiyatrik hastalıkları tanıyabilme, ayırt edebilme, hasta ve yakınlarıyla uygun iletişim kurabilme becerilerinin kazanılması ve bilgisinin artırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Rifat Şahin, Prof. Dr. Hatice Güz, Prof. Dr. Ömer Böke, Doç. Dr. Gökhan Sarısoy, Prof. Dr. Koray Karabekiroğlu, Doç. Dr. Aytül Karabekiroğlu, Doç. Dr. Gökçe Nur Say, Dr. Öğr. Üyesi Y. Yasin Gümüş, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Özdin, Dr. Öğr. Üyesi Miraç Barış Usta.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Öztürk O, Uluşahin A. Gözden Geçirilmiş 13. Baskı Ankara 2015 Stahl'ın Temel Psikofarmakolojisi. Stahl SM. 4. Baskı İstanbul Tıp Kitabevi 2015 Psikiyatri Davranış Bilimleri/Klinik Psikiyatri. Kaplan & Sadock 11. Baskı Güneş Tıp Kitabevi 2016

Staj Durumu

Uygulamalı

Dersin İçeriği

İçerikte toplam 32 saatlik, 21 konunun anlatıldığı sunumlar ve üç adet task bulunmaktadır. Her task üç hasta başı tartışma oturumu ve bir task sonu değerlendirme oturumundan oluşmaktadır. Hasta başı tartışma oturumlarında, task konusuyla ilgili hastaların ruhsal muayeneleri, tanıları, ayırıcı tanıları ve tedavileri tartışılmakta, ilaç dışında nelerin önerilebileceği değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 80
4 Quiz 1 25 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 25 1
20 Rapor Hazırlama 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 32 1 32
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
14 Gözlem 6 3 18
18 Örnek Vaka İncelemesi 6 2 12
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikiyatrik Semiyoloji Şizofreni Psikodinamik Kuram Anksiyete Bozuklukları Obsesif Kompulsif Spektrum Bozuklukları Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar Yeme Bozuklukları Uyku Bozuklukları Bedensel Belirti Bozuklukları Cinsellik ve İlişkili Sorunlar (Uygulama: Gerçeği Değerlendirme Taskı) Video izlem: İntihar
2 Antipsikotikler Mood Düzenleyiciler Antidepresanlar Anksiyolitikler Demans Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim Alkol-madde Kullanım Bozuklukları Kişilik Bozuklukları Adli Psikiyatri (Uygulama: Zevk alamama Taskı) Video izlem: Bipolar Bozukluk
3 Gelişim ve Gelişimsel Bozukluklar Mental Retardasyon Dışa Atım Bozuklukları Konuşma Bozuklukları Tik Bozuklukları Duygudurum Bozuklukları Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Otistik Spektrum Bozuklukları (Uygulama: Öğrenemiyorum Taskı) Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344013 Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
2 1344014 Major Depresif Bozukluk ve diğer duygudurum bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
3 1344015 Panik Bozukluk ve diğer anksiyete bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
4 1344016 Obsesif Kompulsif Bozukluk ve ilişkili bozukluklar konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
5 1344017 Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu ve diğer travma ve stresörle ilişkili bozukluklar konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
6 1344018 Alkol-madde Kullanım Bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
7 1344019 Bedensel Belirti Bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
8 1344020 Kişilik Bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli.
9 1344021 Çocuğun biyo-psiko-sosyal gelişim dönemlerini, bu dönemlerin özelliklerini bilmeli.
10 1344022 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısı ve tedavisini yapabilmeli.
11 1344023 Özel Öğrenme Bozuklukları konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli.
12 1344024 Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli.
13 1344025 Mental Retardasyon konusunda bilgi sahibi olmalı, tanısını koyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli.
14 1344026 Antidepresanlar hakkında bilgi sahibi olmalı, etki mekanizmalarını ve yan etkilerini bilmeli.
15 1344027 Antipsikotikler hakkında bilgi sahibi olmalı, etki mekanizmalarını ve yan etkilerini bilmeli.
16 1344028 Anksiyolitikler hakkında bilgi sahibi olmalı, etki mekanizmalarını ve yan etkilerini bilmeli.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır