Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS430 Sanayi Sosyolojisi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

• Bu Derste çalışan bireylerin birbirleriyle ve iş kurumuyla olan ilişkisi, • işin kişilik üzerine etkisi, • işe uyum sorunları, • üretim tekniklerinin evrimi ve bunun toplumların değişimindeki yeri, • sanayi toplumlarının yapısının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR.Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- ÖZKUL, M. 2008, Sanayi Sosyolojisi İsparta, Fakülte Kitabevi, 2- TÜRKDOĞAN.O. 1981, Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Sanayileşmesi, Ankara, Töre Devlet Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Sosyal psikoloji, iş idaresi, ekonomi gibi bir çok sosyal bilimin ve bu bilimlerin özel dallarından bir çoğunun çeşitli düzeylerde kurdukları ilişkileri kapsamakta ve toplumsal gerçeğin bütünlüğü açısından bunları toplumun yapısına göreli olarak bir sentez haline getirmeye çalışmaktadır. Bir sanayi sistemini konu olarak inceleyen sanayi sosyolojisi, iş yerinin yapısı, güvenliği, sendikalaşma hareketliği, verimlilik, işçi işveren ilişkileri, sanayi ve toplum ilişkileri gibi konuları inceler. Sanayi Sosyolojisi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi, değerlendirilmesi sonuçlar ile pratikteki görünürlüklerini karşılaştırması yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyoloji ve Sanayi sosyolojisinin temel kavramları
2 Toplumların Gelişmişlik göstergeleri
3 İş disiplinleri ve çalışanların görev ve sorumlukları
4 İş ve örgütlenme, örgüt psikolojisi
5 Sanayi ortamında çalışanların davranış formları
6 İş veren ve çalışma grupları arasındaki ilişkiler düzeni
7 Usta- Çırak ilişkileri
8 Sanayi- Sermaye İlişkisi
9 Ara Sınav
10 Sanayi toplumunda üretim ve bilgi dağılımı
11 Sanayi toplumu ile genel toplumun paydaşları
12 Sanayide planlama ve üretim organizasyonları
13 Sanayi toplumunda ham madde, mal ve hizmetler, ihtiyaçlar
14 Toplumsal ihtiyaçların sanayiye yansımaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312459 Sosyoloji ve sanayi sosyolojisi ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1312460 Sanayi toplumu ile tarım ve hizmet sektörleri arasındaki fark ve ortak yönleri bilir
3 1312461 Çalıştığı bir iş yerinde temel haklarını ve hukunu bilir
4 1312462 Sanayi bölgesinde sosyal araştırma yapabilir
5 1312463 Sanayi toplumu ile toplumsal gelişmişlik arasındaki ilişkileri, etkenleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2 3
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek