Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS434 Sibernetik 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bilim, sanat ve teknoloji ilişkisinin dünü, bugünü. Bilim, bilgi sistem ve sistem analizleri. Sistemler, kendi kendini düzenleyen sistemler, çok elemanlı sistemler, makinalar, otomatlar, otomatik makinalar, bilgisayar teknolojileri, bellek sahibi makinalar, siborgler, robot teknolojileri, robot teknolojilerindeki son gelişmeler, sibernetik bilimsel analiz, sibernetik ve gelecek görüşleri içermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üy. Sadık ŞENER, Dr.Öğr.Üy. Deniz EKMEKÇİOĞLU, Dr.Öğr.Üy. Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Sibernetik Dünü, Bugünü, Yarını, Toygar Akman, Kaknüs Yayınları, 2003 • Sibernetik, Ayhan Songar, Yeni Asya Yayınları, 1979 • Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the Machine, Norbert Wiener, 1965

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sibernetik, yalnızca "otomatik makineler yapımı" ile ilgilenmemektedir. Bu durunu daha da geliştirerek, "otomasyon sistemleri" ve "bilgi bankaları" aşamasına gelmekte ve oradan daha da ileri giderek makinelerle insanlar, makinelerle makineler arasındaki "bilgi alışverişi ve ayarlama durumlarını sağlamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sibernetiğin Tanımlanması
2 Sistemlerin Tanımlanması
3 Sistem Tanımlama prensipleri
4 Yeryüzünde sistemin çalışması
5 Yeryüzünde sistemin çalışması
6 Hayvanlar alemindeki sistem analizi
7 Hayvanlar alemindeki sistem analizi
8 Grup ve İstatistiksel Mekanizmalar
9 Ara Sınav
10 Grup ve İstatistiksel Mekanizmalar
11 Beyin Dalgaları ve Kendini Örgütleyen sistemler
12 Bilgisayarlı makineler ve Sinir Sistemi
13 Sibernetik ve Psikopatoloji
14 Dönem Özeti

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527821 Bilim, sanat ve teknoloji ilişkisinin dünü,bugünü ve yarımnı bir araya getirecek sistemler oluşturur.
2 1527822 Bilimsel analiz, sibernetik ve gelecek görüşleri içermektedir.
3 1527823 Çok elemanlı sistemler, makinalar, otomatlar, otomatik makinalar, bilgisayar teknolojilerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77838 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 77839 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 77840 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 77841 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 77842 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 77843 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 77844 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 77845 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 77847 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 77846 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 77848 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 77849 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 77850 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 77851 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 77852 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 77853 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek