Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE207 Çoksesli Koro I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilere diyaframın doğru kullanımı, doğru ve düzgün konuşma, sesin genişliğini artırma, teknik olarak ve etkili olarak sesi kullanma becerileri kazandırmaktır. Öğrencilere birlikte çalışma becerileri kazandırarak koroya uyum sağlamaları konusunda onlara bilgi ve beceri kazandırmayı da amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ayşegül KELEŞLER GÜMÜŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Suna ÇEVİK. Koro Albümü Suna ÇEVİK. Koro Eğitimi ve Yönetimi Teknikleri. Saip EGÜZ. Koro Yönetimi. Salih AYDOĞAN Koro Şarkıları ve Türküleri (Okul Koroları İçin) Çeşitli Derlemeler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koroda seslerin sınıflandırılması, koroda ses sağlığının korunması için genel bilgiler, Sesi doğru yerde üretme, yayma ve solunumu denetleme alıştırmaları, gevşeme hareketleri, dil ve konuşma alıştırmaları, düzeye uygun tek sesli kanon ve çok sesli eserlerin öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 4 60
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ses nedir? Sesin oluşumu Ses Nedir,Nasıl Oluşur.pdf
yutak.png
Koro Notaları 4 Adet.pdf
2 Toplu söyleme (Koro) KORO EĞİTİMİ VE NEFES EGZERSİZLERİ TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ.pdf
Karışık Ses Egzersizi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ
https://www.epdfkitapp.com/1200-koro-egitimi-ve-yonetimi-kitabi-pdf.html
Yeni belge 2020-01-14 22.32.58_20200114224754.pdf
3 Birlikte söyleme ( Ensemble ) Doğru Nefes Nasıl Alınır.pdf
4 Koroların yapılandırılması SES EGZERSİZLERİ.docx
ses egzersizleri metodu.rar
Koro Notaları 5 Adet.pdf
KORODA SES EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ ÇOCUK SES GELİŞİMİNE ETKİLERİ.pdf
5 Koroda ses eğitimi ses,nefes,konuşma ve beden ilişkisi Y.L Tezi Bilkent.pdf
SES EĞİTİMİNİN TEMEL ÖGELERİ VE ÇEŞİTLİ SÖYLEME TEKNİKLERİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PP6fLeKtclY
https://www.youtube.com/watch?v=8u0GpAbAf9c
6 Koro üyelerinin ses sağlığının önemi ve korunması https://www.youtube.com/watch?v=x7M5ZqFSynQ
https://www.youtube.com/watch?v=SrXJnMvg9uI
https://www.youtube.com/watch?v=2wW_wi013ik
7 Koro kültürü https://www.youtube.com/watch?v=fIeKy8mD-1k&list=RDEM3beJQ8bGyzg6axMCOFA8hQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=xuYRglBC-Vs
8 Koro disiplini; sınava yönelik çalışmalar Celtic Blessing.pdf
NOTA ÜÇ GÜZEL ŞEY.pdf
9 Koroda ses eğitimi uygulamaları Legato Alıştırmaları.pdf
10 Ara Sınav
11 Ses üretme ve yayma çalışmaları https://www.youtube.com/watch?v=FWQKSnPrjG4
[Free-scores.com]_bennet-john-weep-mine-eyes-89455.pdf
Ave Verum Corpus.pdf
Come Again.pdf
12 Soprano,Alto,Tenor ve Bas seslerinin çalıştırılması için yöntemler Karışık Ses Egzersizi.pdf
Madımak.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Kdv_gKwRBcY
https://www.youtube.com/watch?v=YVowLNuV4Zk
13 Ses üretmede entonasyonu etkileyen faktörler https://www.youtube.com/watch?v=IwdeqVmXlHk
14 Performans değerlendirmesi https://www.youtube.com/watch?v=XD1RjoZGTbo

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297061 doğru koro duruşunu edinir
2 1297062 nefesi doğru kullanır
3 1297063 Başka ses guruplarıyla şarkı söylemeyi öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 2 2 3 3 2
2 2 1 2 2 2 3 3 2
3 2 1 2 2 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek