Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS316 Endüstriyel Seramik Tasarım 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Endüstriyel seramik alanında form, fonksiyon, estetik, ergonomi ve tasarım ilkeleri dikkate alınarak özgün tasarımlar yaratılabilmesi ve bu tasarımların üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmeçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Donald E. FRITH, Mold Making For Ceramics, Krause Publications, 1998 • Andrew MARTIN, The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting, Lark Books, 2007 • Anthony QUINN, Ceramic Design Course: Principles, Practice, and Techniques: A • Complete Course for Ceramicists, Barron’s Educational Series, 2007 • Anton REJINDERS, The Ceramic Process: A Manual and Source of Inspiration for Ceramic Art and Design, University of Pennsylvania Press, 2005 • Yunus YILMAZER, Alçı Şekillendirme, Model Kalıp ve Seramik Döküm Teknikleri, Apa Pazarlama, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Endüstriyel seramik üretim tekniklerinin teorik olarak incelenmesi ve uygulamalı çalışmalarla pekiştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atölye ortamı, makina ve malzemeler tanıtılır ders programı yapılır. Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Alçı hazırlama, alçının kaba form olarak şekillendirilmesi ve istenilen ölçülere getirilmesi. Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Model yapımı ve kalıp alma tekniklerini de uygulaya bilecekleri basit bir seramik form tasarlanması (modüler karo, kapaklı kutu vb ) Malzeme listesinin yapılması, Değerlendirme için zaman kontrolü
4 Eskizlerin değerlendirilmesi model yapımına geçiş. Uygulama için gerekli malzemelerin temini
5 Modellerin şekillendirilmesi Uygulama için gerekli malzemelerin temini
6 Modellerin şekillendirilmesi Fırın rejimi hesaplama Proje Konusu belirleme
7 Modellerin son rötuşunun yapılması kalıp planının oluşturulması Değerlendirme için zaman yönetimi
8 Ara Sınav
9 Kalıp alma Değerlendirme için zaman yönetimi Malzeme listesi oluşturma
10 Kalıp alma Uygulama için hazırlık
11 Kalıpların temizlik ve rötuşunun yapılması, kurutulması. Uygulama için hazırlık
12 Dökümleri yapılan işlerin kurutulması ve kuruyan işlerin rötuşlarının yapılması, bisküvi pişirimine hazırlanması Uygulama için hazırlık
13 Bisküviden çıkan işlerin sırlanması sırlama tekniklerinin değerlendirilmesi Uygulama için hazırlık
14 Uygulamaların değerlendirilmesi. Uygulama için hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310744 Alanı ile ilgili literatür taraması yaparak yeni araştırma geliştirme projeleri hazırlayabilir.
2 1310745 Seramik proje üretiminde tasarlama planlama ve zaman yönetimi sürecini planlar.
3 1310746 Endüstriyel seramik üretiminde oluşacak problemlere çözüm geliştirir.
4 1310747 Sanat ve tasarım alanlarında endüstriyel seramik tasarımı projelerini organize eder ve sürdürebilir.
5 1310748 Endüstriyel seramik şekillendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak yeni ürün tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek