Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS342 Füzyon Teknikleri 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Fırında Cam şekillendirme tekniklerinden biri olan füzyon yönteminin uygulama süreçlerini tanıtmayı ve cam malzemenin sahip olduğu doğal özellikler ile birlikte sanatsal tasarımlar amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Araş. Gör. Serap Bedel Özek

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DOUGLAS, R.W - FRANK Susan (1972) A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London. DODSWORTH, Roger (1996) Glass and Glassmaking, Shire Publications, London. CUMMİNGS, Keith (1997) Techniques of Kiln Formed Glass, A&C Black Limited, London. CUMMİNGS, Keith (1980)The Technique of Glass Forming, B&T Batsford, London. CHEEK Martin (2011)Fused Glass Mosaics, schiffer publishing ltd. Cam füzyon tekniği ile ilgili Tezler, Makaleler, bildiriler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tasarımı yapılan formlara uygun camların kesildikten sonra cam boyaları ile boyanması, kalıplara yerleştirilmesi ve sonrasında cam füzyon fırınlarında gerekli ısı derecelerinde ısıtılıp cama yeniden şekil verme işlemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Camın Tanımı, Yapısı, Cam Hammaddeleri ve Camda Kullanılan Oksitler üzerine bilgilendirme Füzyon Tekniği ve Tarihsel gelişimi Gerekli Malzeme temini üzerine listenin verilmesi Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Çağdaş Cam Sanatçılarının Füzyon tekniği uygulamalarına Yönelik Bilgilendirme Füzyon için cam kesme tekniğinin öğretilmesi. Farklı geometrik şekilleri kesme uygulamaları. 1. projenin ilanı Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Tasarım eskizlerinin değerlendirilmesi. Füzyon çalışması için ön hazırlık yapılması. Malzeme temini. Malzeme listesinin yapılması, Değerlendirme için zaman kontrolü
4 Tasarıma uygun cam kesim çalışmalarının tamamlanması. Kalıpların hazırlanması Uygulama için gerekli malzemelerin temini
5 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için gerekli malzemelerin temini
6 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. 2. Projenin İlanı Fırın rejimi hesaplama Proje Konusu belirleme
7 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Tasarım ve Eskizlerin değerlendirilmesi Değerlendirme için zaman yönetimi
8 Ara Sınav
9 Tasarım ve Eskizlerin değerlendirilmesi ve kabulü ve gerekli malzemelerin temini Değerlendirme için zaman yönetimi Malzeme listesi oluşturma
10 Tasarıma uygun cam kesim çalışmalarının tamamlanması. Uygulama için hazırlık
11 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için hazırlık
12 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için hazırlık
13 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Uygulama için hazırlık
14 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Uygulama için hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311132 Cam tasarımı konusunda temel bilgiye sahip olabilmesi
2 1311133 Cam malzemeyi tanıma ve teknik bilgiye sahip olabilmesi
3 1311134 Füzyon tekniği ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması
4 1311135 Füzyon tekniği ve fırın rejimleri hakkında bilgi sahibi olması
5 1311136 Mesleki terminoloji ve kavramları konusunda bilgi sahibi olması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek