Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

öğretim teknolojilerinin bilinmesi ve kullanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ferit Berçin

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Instructional Technologies, Cambridge UP

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin öğretim teknolojilerini tanıması ve bunları dil öğretiminde kullanması.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 1 15 15
19 Beyin Fırtınası 1 12 12
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğretiminde materyalin önemi ve teknoloji
2 Öğretim teknolojileri kullanım alanları
3 Öğretim Teknolojide kullanılan temel kavramlar
4 Öğretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
5 geçmiş ve günümüz teknolojilerinin karşılaştırılması
6 Öğretim teknolojileri ve yabancı dil öğretim metodlarının incelenmesi
7 Görsel okur yazarlık kavramı. Görselleri yorumlamak ve doğru kullanmayı öğrenmek.
8 Teknoloji planlamasının önemi ve tanımı
9 teknoloji planlamasının boyutları vizyon geliştirme, amaç belirlemek
10 Sesli kaynak oluşturmak. Prezi uygulaması ile kullanımı Animasyon destekli karşılıklı konuşma metinleri oluşturma Padlet tanıtımı
11 Story Bird uygulamsı Interactive educational games
12 Ders kitabı ünitesinin 1 veya 2 sayfasının e-pub dönüştürülmesi Movie maker etkinliği Cloud computuing in ELT Sound effect Cd
13 Lyrics training Colouring pages taggalaxy Augmented reality flashcard

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296164 Bu dersi alan bir öğrenci, teknolojiyi dil öğretiminde kullanabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63411 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 63412 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 63413 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 63414 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 63415 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 63416 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 63417 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 63418 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 63419 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 63420 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 63421 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 63422 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 63423 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63424 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63425 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63426 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek