Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğretim teknolojileri ile ilgili kavram bilgisine sahip olabilme,öğretim teknolojisini anlayabilme, öğretim teknolojisinin önemini kavrayabilme, öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitimde bilgi teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, Türkiye'deki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olabilme, öğretim materyali tasarlama konusunda güncel bilgiye sahip olabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulnasır BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eğitim Teknolojisi, Cevat ALKAN, Aşama Matbaacılık,1984, Ankara 2. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Ed. Kıymet SELVİ, Anı Yayıncılık, 2008, Ankara 3. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Zeki KAYA, Pegem A Yayıncılık, 2005, Ankara 4. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Ramazan SEVER, Anı Yayıncılık, 2017, Ankara

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojileri Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim teknolojisi dersiyle ilgili temel kavramlar ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ 1. Hafta ders notları.pptx
2 Eğitimde bilgi teknolojileri, öğretim teknolojiler 2. ders.pptx
3 Öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması Öğretim Teknolojilerinin sınıflandırılması 3. hafta.docx
4 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar. Öğretim Teknolojilerinde Kuramsal Yaklaşımlar 4. hafta.docx
5 Öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler Öğrenme Yaklaşımlarında Yeni Yönelimler 5. hafta.docx
6 Güncel okuryazarlıklar Güncel Okuryazarlıklar6. hafta.docx
7 Araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri Araç ve Materyal Olarak Öğretim Teknolojileri 7. hafta.docx
8 Öğretim materyallerinin tasarımı Öğretim Materyallerinin Tasarımı 8 hafta.docx
9 Ara sınav
10 Tematik öğretim materyali tasarlama Tematik Öğretim Materyali Hazırlama 10.hafta.docx
11 Tematik öğretim materyali tasarlama Tematik Öğretim Materyali Hazırlama 11.hafta.docx
12 Alana özgü nesne ambarı oluşturma. Alana Özgü Nesne Ambarı Oluşturma 12ders.docx
13 Alana özgü nesne ambarı oluşturma. Alana Özgü Nesne Ambarı Oluşturma 13ders.docx
14 Öğretim materyali değerlendirme ölçütleri. Öğretim Materyali Değerlendirme Ölçütleri 14. hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513930 Öğretim teknolojisi kavramını açıklar.
2 1552911 Eğitim ortamlarında bilgi teknolojilerinin kullanımının önemini açıklar.
3 1552912 Eğitim ortamlarında kullanılacak öğretim teknolojilerini ayırt eder.
4 1552913 Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir.
5 1552914 Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim süreçlerinde,öğretim teknolojilerine yönelik yeni uygulamaları karşılaştırır.
6 1552915 Öğretim materyallerini geliştirmeye yönelik tasarım ilkelerini açıklar.
7 1552916 Öğretim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ilişkilendirir.
8 1552917 Öğretim teknolojisinin önemini açıklar.
9 1552918 Öğretim materyallerini amaca uygunluğu açısından değerlendirir.
10 1552919 Öğretim teknolojilerinin eğitim sürecine etkisini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
2 3 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
3 3 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1
4 3 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
5 3 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
6 3 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
7 3 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
8 3 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
9 3 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
10 3 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek