Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBFİZ117 Fizik I Lab. (Mekanik) 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Genel Fizik I konularıyla ilgili olarak deneysel gözlemler yapmak ve elde edilen deneysel sonuçları sonuçları teorik sonuçlarla karşılaştırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fizik Bölümünce hazırlanan deney föyleri Fizik ders kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ölçme, hız ve ivme, basit ve fiziksel sarkaçların incelenmesi, serbest düşme, ivmeli sistemlerin hareketleri, merkezcil kuvvet, duran dalgalar, merkezi çarpışma ve momentumun korunumu, açısal momentumun korunumu, sarmal yaydaki hareketlerin incelenmesi, enerjinin korunumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 19
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar hazırlık ve gruplandırma laboratuvar kuralları.docx
2 Ölçme ve hata hesabı
3 Deney 1. Hız ve İvme Deney1.docx
4 Deney 2. Basit ve Fiziksel Sarkaçların İncelenmesi Deney2.docx
5 Deney 3. Serbest Düşme Deney3.docx
6 Deney 4. İvmeli Sistemlerin Hareketleri Deney4.docx
7 Deney 5. Merkezcil Kuvvet Deney5.docx
8 Deney 6. Duran Dalgalar Deney6.docx
9 Arasınav
10 Deney 7. Merkezi Çarpışma ve Momentumun Korunumu Deney7.docx
11 Deney 8. Açısal Momentumun Korunumu Deney8.docx
12 Deney 9: Sarmal Yaydaki Hareketlerin İncelenmesi Deney9.docx
13 Deney 10: Enerjinin Korunumu Deney10.docx
14 Telafi haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511168 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
2 1511169 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar.
3 1511170 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 2 1 1 1 2
2 2 3 4 1 1 1 1 2
3 2 3 4 2 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek