Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBFİZ118 Fizik II Lab. (Elektrik) 927001 2 4 2

Dersin Amacı

FİZİK II Ders içeriği paralelinde elektrik devrelerinin kurulması ve teorik olarak öğrenilen bilgilerin deneysel gözlemlerle pekiştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fizik Bölümünce hazırlanan deney föyleri Fizik ders kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ölçme ve değerlendirme, alternatif akım frekansının ölçülmesi, ohm kanunu ve wheatstone köprüsü, kondansatörün bir direnç üzerinden dolup boşalması, grafik metodu ile direnç ve elektromotor kuvveti ölçümleri, rezonans devreleri, ısının elektriksel ve mekanik eşdeğeri, kirchhoff kuralları ve üreteçlerin seri/paralel bağlanması, manyetik indüksiyon, bir bobinin manyetik alanı, transformatör.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 19
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar hazırlık ve gruplandırma 0-ÖnBilgi.pdf
2 ALTERNATİF AKIM FREKANSININ ÖLÇÜLMESİ 1-ALTERNATİF AKIM FREKANSININ ÖLÇÜLMESİ.pdf
3 OHM KANUNU VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ 2-OHM KANUNU VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ.pdf
4 KONDANSATÖRÜN BİR DİRENÇ ÜZERİNDEN DOLUP BOŞALMASI 3-KONDANSATÖRÜN BİR DİRENÇ ÜZERİNDEN DOLUP BOŞALMASI.pdf
5 EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ 4-EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ.pdf
6 REZONANS DEVRELERİ 5-REZONANS DEVRELERİ.pdf
7 ISININ ELEKTRİKSEL VE MEKANİK EŞDEĞERİ 6-ISININ ELEKTRİKSEL VE MEKANİK EŞDEĞERİ.pdf
8 KİRCHHOFF KURALLARI ve ÜRETEÇLERİN SERİ/PARALEL BAĞLANMASI 7-KİRCHHOFF KURALLARI ve ÜRETEÇLERİN SERİ-PARALEL BAĞLANMASI.pdf
9 Sınav haftası
10 MANYETİK İNDÜKSİYON 8-MANYETİK İNDÜKSİYON.pdf
11 BİR BOBİNİN MANYETİK ALANI 9-BİR BOBİNİN MANYETİK ALANI.pdf
12 TRANSFORMATÖR 10-TRANSFORMATÖR.pdf
13 Telafi haftası
14 Telafi haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511171 Disiplinler arası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar.
2 1511172 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
3 1511173 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 2 1 1 1 2
2 2 3 4 2 1 1 1 2
3 2 2 4 2 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek