Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE207 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Fen eğitimindeki temel ve güncel yaklaşımları öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları, B. Akçay (Ed.), Pegem A Yayınları, 2017 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları B. Akçay (Ed.), Nobel Yayınları, 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fen Bilimleri Eğitiminde Aktif Öğrenme; Fen Bilimleri Öğretiminde Yansıtıcı Sorgulama; İş Birlikçi Öğrenme Yöntemi; İstasyonlarda Öğrenme Tekniği; Beyin Temelli Öğrenme; Fen Bilimleri Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme; Argümentasyon Tabanlı Öğrenme; Fen Bilimleri Öğretiminde Sistematik Yaratıcı Problem Çözme; Yaşam Temelli Öğrenme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 28 1 28
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
34 Okuma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme nedir? İnsan nasıl öğrenir? Öğrenme ile ilgili kuramlar
2 Fen Bilimleri Öğretimi; Öğretme yaklaşımları
3 Fen Bilimleri Eğitiminde Aktif Öğrenme
4 Fen Bilimleri Öğretiminde Yansıtıcı Sorgulama
5 İşbirlikli Öğrenme Yöntemi
6 İstasyonlarda Öğrenme Tekniği
7 Beyin Temelli Öğrenme
8 Teknoloji Destekli Öğrenme
9 Arsınav
10 Argümentasyon Tabanlı Öğrenme
11 Fen Bilimleri Öğretiminde Sistematik Yaratıcı Problem Çözme
12 Yaşam Temelli Öğrenme
13 Disiplinler Arası Öğrenme
14 Fen Bilimleri Eğitiminde Üstbiliş

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295977 Öğretme hakkında temel bilgi ve becerileri kazanır.
2 1295982 Öğrenme yaklaşımlarının kuramsal altyapılarını bilir.
3 1295990 Fen öğretiminde kullanılan öğretme ve öğrenme yaklaşımlarını bilir.
4 1295993 Öğretme ve öğrenme yaklaşımlarına uygun etkinlikler geliştirir.
5 1295997 Sınıf içi etkinliklerle öğrenilen yaklaşım uygulanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5
4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek