Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBAE207 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Fen eğitimindeki temel ve güncel yaklaşımları öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, H.Ş. Ayvacı (Ed), Pegem Yayınları, 2020 Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları, B. Akçay (Ed.), Pegem A Yayınları, 2017 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları B. Akçay (Ed.), Nobel Yayınları, 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fen öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; fen öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; fen öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının fen öğretimine yansımaları; fen öğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; fen öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir fen öğretiminin bileşenleri; fen öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan bakış.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 28 1 28
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
34 Okuma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları FBAE207-1.ppt
2 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları FBAE207-2.ppt
3 Fen Öğretiminin Tarihçesi, Fen Öğretiminin Amacı ve Temel İlkeleri FBAE207-3.ppt
4 Fen Öğretiminin Tarihçesi, Fen Öğretiminin Amacı ve Temel İlkeleri FBAE207-4.ppt
5 Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımlarının Fen Öğretimine Yansımaları FBAE207-5.ppt
6 Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımlarının Fen Öğretimine Yansımaları FBAE207-6.ppt
7 Fen Öğretiminde Temel Beceriler ve Sınıf-İçi Uygulama Örnekleri FBAE207-7.ppt
8 Fen Öğretiminde Güncel Eğilimler ve Sorunlar FBAE207-8.ppt
9 Arasınav
10 Fen Öğretiminde Güncel Eğilimler ve Sorunlar FBAE207-10.ppt
11 Etkili Bir Fen Öğretiminin Bileşenleri FBAE207-11.ppt
12 Etkili Bir Fen Öğretiminin Bileşenleri FBAE207-12.ppt
13 Fen Öğretimine Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açılardan Bakış FBAE207-13.ppt
14 Fen Öğretimine Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açılardan Bakış FBAE207-14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513818 Öğretme hakkında temel bilgi ve becerileri kazanır.
2 1513822 Öğrenme yaklaşımlarının kuramsal altyapılarını bilir.
3 1513829 Fen öğretiminde kullanılan öğretme ve öğrenme yaklaşımlarını bilir.
4 1513831 Öğretme ve öğrenme yaklaşımlarına uygun etkinlikler geliştirir.
5 1513834 Sınıf içi etkinliklerle öğrenilen yaklaşım uygulanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5
4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek