Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA102 Seramik Cam Tasarımına Giriş II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Dersin Amacı Cam atölyesinin tanıtımı ve çalışma prensiplerinin anlatılması . Pratik ve tasarıma bağlı olarak atölye alanında çalışma ve üretim mantığının, tasarım ve uygulamalarla anlaşılması .

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Seyit Taha BAYDAR

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Thamen & Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. [2] Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. [3] David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, [4] (1993), Corning Glass Museum, New York. [5] Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Dersin Kısa İçeriği Cam kesme, boyama, soğuk ve sıcak birleştirme , kalıpla şekillendirme, sıcak cam şekillendirme, açık alevde şekillendirme yöntemleriyle tasarım ve uygulamalar yapılarak malzemeyi tanımaya ve şekillendirmeye yönelik temel bilgi ve beceri gelişiminin sağlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
10 Tartışma 5 1 5
14 Gözlem 9 3 27
19 Beyin Fırtınası 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanatsal ifade biçimi olarak camın tanımı, kullanım yerleri, amaçları, uygulama biçim ve teknikleriyle ilgili sunum, atölyenin tanıtılması ve tasarım ödevleri - ser cam giriş.docx
2 Tasarımların gözden geçirilmesi ve füzyon tekniğinin uygulanmaya başlanması TEZ.pdf
3 Füzyon tekniğinin uygulanması ve fırınlama, tasarım ödevi DERS.7.doc
4 Verilen tasarım ödevlerinin gözden geçirilmesi ve cam heykel uygulaması gülgün elitez - cam malzeme.pdf
5 Soğuk birleştirme teknikleriyle cam heykel uygulaması, tasarım ödevi 1950'den günümüze cam heykel sanatı.pdf
6 Çalışmanın tamamlanması, istenilen tasarımların gözden geçirilmesi, model ve kalıp uygulaması temel sanat eğitimi faruk ataayer.pdf
7 Açık kalıp uygulaması ve fırınlama, tasarım ödevi verilmesi
8 Verilen tasarım ödevlerinin gözden geçirilmesi ve sıcak cam uygulaması
9 Ara Sınav
10 Sıcak cam çalışmalarına devam edilmesi, tasarım ödevi verilmesi
11 Verilen tasarımların gözden geçirilmesi ve açık alevde şekillendirme uygulaması
12 Açık alevde şekillendirme uygulaması
13 Sonuçlanmamış tasarımların tamamlanması
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301025 Camın şekillendirme yöntemlerini öğrenir
2 1301026 Bireysel ve takım çalışmalarıyla sosyal beceri ve iletişimi artar
3 1301035 Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını öğrenir
4 1301036 Farklı ortam ve disiplinlerde çalışma becerisi kazanır
5 1301037 Cam kesme, boyama, soğuk ve sıcak birleştirme , kalıpla şekillendirme, sıcak cam şekillendirme, açık alevde şekillendirme yöntemleriyle temel eğitimini tamamlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 1 5 1 1 4 2 3 5 5 2 4 1
2 1 2 5 3 3 5 1 4 2 4 4 1 2 5
3 4 1 2 1 2 4 3 5 1 4 2 4 5 3
4 3 1 5 1 2 3 2 4 5 1 5 1 5 1
5 4 3 1 2 5 2 5 1 1 1 3 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek