Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA307 Yapı ve Endüstri Seramiği 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; seri üretime ve kullanıma yönelik yapı ve endüstriyel seramiklerin tanıtılması ve yapı ve endüstriyel seramik ürünlere dönüştürülebilecek tasarımların yapılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ceren PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Frigola, D.R., (2006), Seramik,İnkılap Kitapevi,İstanbul. 2) Sümer, G., (1990), Endüstriyel Seramikler, T.C. Anadolu Ün. Yayınları, Eskişehir. 3) Tanışan, H., Mete, Z., (1988), Seramik Teknolojisi ve Uygulaması, Birlik Matbası, Söğüt. Endüstriyel

Dersin İçeriği

Yapı ve endüstriyel seramik ürünlerin tanımlanması, sınıflandırılması, üretim yöntemleri hakkında detaylı bilgi verilmesi, araştırma ve inceleme süreçleri içerisinde, seçilmiş olan, örnek yapı ve endüstriyel seramik malzemelerinin tasarım açısından detaylı analizlerinin yapılması, tasarım ve üretimlerinin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı ve endüstriyel seramiklerin tanımı ve sınıflandırılması Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama yapiend_seramik.pdf
2 Yapı ve endüstriyel seramiklerin özellikleri Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama yapiend_seramik.pdf
3 Yapı ve endüstiyel seramiklerin üretiminde kullanılan hammaddeler Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama yapiend_seramik.pdf
4 Yapı seramiklerinin üretim yöntemleri ve kullanım alanları hakkında bilgi Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama yapiend_seramik.pdf
5 Yapı seramiklerinin üretim yöntemleri ve kullanım alanları hakkında bilgi Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama yapiend_seramik.pdf
6 Endüstriyel seramiklerinin üretim yöntemleri ve kullanım alanları hakkında bilgi Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama
7 Endüstriyel seramiklerinin üretim yöntemleri ve kullanım alanları hakkında bilgi Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama
8 Endüstriyel seramiklerinin üretim yöntemleri ve kullanım alanları hakkında bilgi Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama
9 Ara sınav
10 Seramik üretimde seri üretim yöntemleri Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama
11 Seri üretime uygun seramik tasarım ve yöntemler Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama
12 Seri üretime uygun seramik tasarım ve yöntemler Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama
13 Yapı ve endüstriyel alanda kullanım alanı bulan seramiklerin tasarımlarının değerlendirilmesi Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama
14 Yapı ve endüstriyel alanda kullanım alanı bulan seramiklerin tasarımlarının değerlendirilmesi Kaynak araştırma, literatür taraması, sunum hazırlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293075 Yapı ve endüstriyel seramikleri tanımlayabilir ve bu seramiklerin kullanım alanlarını açıklayabilir.
2 1293076 Yapı ve endüstriyel seramikleri özelliklerine gore sınıflandırabilir.
3 1293078 Yapı ve endüstriyel seramiklerin üretim yöntemlerini ve kullanım alanlarını kavrar.
4 1293080 Seramik üretiminde, seri üretim yöntemleri ve seri üretime uygun tasarımlar hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek