Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA101 Endüstriyel Tasarıma Giriş I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilere endüstri ürünleri tasarımı mesleğini tanıtmak. Öğrencilerin güncel tasarım konuları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak. Disiplinin, tasarımcı, ürün, süreç, üretici, kullanım ve kullanıcı, üretim, malzeme, fonksiyon vb. gibi temel bileşenlerini tanıtmak. Endüstri ürünleri tasarımı için gereken temel bilgi ve beceriler konusunda bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

T.Parsons, 2009. Thinking Objects: Contemporary Approaches to Product Design, Fairchild Books N.F.M. Roozenburg, J. Eekels, 1995. Product Design: Fundamentals and Methods, John Wiley& Sons ltd. B. Burdek, 2005. Design: The History, Theory and Practice of Product Design, Birkhäuser Basel J. Heskett, 1985. Industrial Design, Thames & Hudson Heskett, 2004. Design: A Very Short Introduction, Oxford University Press. Slack, Laura, 2006. What is Product Design? Rotovision. A. Heath, D. Heath, A.L. Jensen, 2000, 300 Years of Industrial Design, A & C Black Publishers Ltd.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasarım, Ürün Ve Endüstri Kavramları, Mesleğin Tarihsel Gelişimi, İşlev-Biçim Ve Kullanıcı Kavramları, Tasarım Süreci: Sistem, Problem Ve Çözüm, Araştırmanın Rolü, Tasarımının Mühendislik, Malzeme Ve Üretim Teknolojileriyle İlişkisi, İnsan Faktörlerinin Temelleri, Kültür Ve Anlam Bağlamında Ürün Tasarımı, Sürdürülebilirlik Ve Sosyal Sorumluluk Bağlamında Ürün Tasarımı, Bilgi Teknolojileri Ve Yeni Toplumsal Eğilimlerin Rolü, Ekonomi Ve İnovasyon Bağlamında Ürün Tasarımı, Güncel Ve Küresel Tasarım Sorunları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasarım, ürün ve endüstri kavramlarının tanımı
2 Endüstri ürünleri tasarımı mesleği ve tarihsel gelişimi
3 Endüstri ürünleri tasarımı nedir? Endüstri Ürünleri Tasarımcısı kimdir, ne yapar?
4 Endüstri ürünleri tasarımında işlev-biçim ve kullanıcı kavramları
5 Endüstri ürünleri tasarımı sürecinin aşamaları
6 Endüstri ürünleri tasarımında araştırmanın rolü
7 Endüstri ürünleri tasarımının mühendislik, malzeme ve üretim teknolojileriyle ilişkisi
8 Endüstri ürünleri tasarımında insan faktörlerinin temelleri
9 Vize
10 Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk bağlamında endüstri ürünleri tasarımı
11 Endüstri ürünleri tasarımında geleceğe yönelik konular, bilgi teknolojileri ve yeni toplumsal eğilimlerin rolü
12 Ekonomi, yönetim, pazarlama ve inovasyon bağlamında endüstri ürünleri tasarımı
13 Endüstri ürünleri tasarımında meslek pratiğinin temelleri
14 Türkiye ‘de endüstri ürünleri tasarımının gelişimi ve küresel düzeyde güncel meseleler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293070 Endüstri ürünleri tasarımcısını tanır ve çalışma alanını bilir.
2 1293071 Endüstri ürünleri tasarım mesleğinin tarihsel gelişimi ve güncel konularda bilgi sahibidir.
3 1293072 Ürün tasarımında üretici, kullanıcı ve müşteri gibi temel paydaşlar hakkında fikir sahibidir.
4 1293073 Endüstri ürünleri tasarımında insan faktörleri, malzeme, teknoloji, üretim, sanat, sunum gibi temel yönleri hakkında fikir sahibidir.
5 1293074 Endüstri ürünleri tasarımının temel prensipleri konularında anlayış geliştirirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek