Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA210 Model Yapımı II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bir tasarlama aracı olarak skeç model yapılması. Strüktür kurabilme; 2 boyut ile 3 boyut arasındaki bağın kurulabilmesi. Kompleks bir formun 3 boyuttan 2 boyuta ve tekrar 3 boyuta aktarılabilmesi. Çeşitli model malzemelerinin bir arada başarıyla kullanılabilmesi. Gerçekçi yüzeylerin ve yüzey dokularının yaratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER, Dr.Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Styropor, Poliüretan v.b. malzemelerin işleme şekilleri, Geometrik olmayan bir biçimin üçüncü boyuta geçirilmesi, Plandan kesit alma, mukavvadan ızgara oluşturma ve poliüretan dolgu, Objenin tesviye edilmesi, Çelik macunu uygulaması, yüzey düzeltilmesi, Boya çeşitleri ve boyama yöntemleri, Fırça ile uygulama, Maskeleme teknikleri, Pistole ile astar, Boya ve vernik atılması, Kalıplama teknikleri: Alçı kalıp, CTP kalıp, Modelden kalıp ve tekrar ürün alınması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 6 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1 Şerit malzeme ile organik kafes yapı oluşturma Uygulama/Pratik MODEL YAPIMI.docx
2 2 Şerit malzeme ile organik kafes yapı oluşturma; yapının kaplanması Uygulama/Pratik MODEL YAPIMI.docx
3 3 Kaplanmış kafes yapının yüzey tesviyesi Uygulama/Pratik MODEL YAPIMI.docx
4 4 Biçim oluşturmada grid sistem: 2 boyutu 3 boyuta aktarıp inşa etme Uygulama/Pratik MODEL YAPIMI.docx
5 5 Ödev çalışması; Organik veya doğal bir nesnenin ele alınması ve yorumlanması; alçı Uygulama/Pratik MODEL YAPIMI.docx
6 6 Alçı çalışma Uygulama/Pratik MODEL YAPIMI.docx
7 7 Elde edilen yeni biçimin küçük skeç modelinin hazırlanması. Modelin taranması ve 2 Boyutta belli aralıklarla kesitlerinin elde edilmesi Uygulama/Pratik MODEL YAPIMI.docx
8 8 Kesilerek elde edilen kesitlerin tesviye edilmesi ve strüktürün kurularak tamamlanması Uygulama/Pratik MODEL YAPIMI.docx
9 ARA SINAV Uygulama/Pratik
10 10 Yapıya dolgu yapılması ve tesviye Uygulama/Pratik
11 11 Tesviye edilmiş yüzeyin boyanması Uygulama/Pratik
12 Ahşaba giriş; çeşitli ahşap türlerinin ve işleme yöntemlerinin anlatılması; Bu malzemeyle ölçekli bir mobilya ödevi 1 Uygulama/Pratik
13 Ödev çalışması; ölçekli mobilya modeli Uygulama/Pratik
14 Ödev çalışması; boyama ve vernikleme Uygulama/Pratik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296166 ÖÇ-1 Malzemelerin birbirleriyle nasıl beraber kullanılacağını öğrenir ve yorumlanır. ÖÇ-2 3 boyut ile 2 boyut arasındaki bağı kurabilir; organik bir nesnenin nasıl taranıp 2 boyuta aktarılacağını çözebilir. ÖÇ-3 Çeşitli model malzemelerinin nasıl işleneceğini öğrenir ve uygulayabilir. ÖÇ-4 Düzgün ve istenen dokuda yüzeyler elde edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 5 1 3 3 2 5 1 1 1 5 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek