Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE203 Almanca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Yabancı dil öğretiminde yaygın olarak kullanılan yöntem, yaklaşım, teknik gibi temel kavramların felsefi ve tarihsel arka planı bağlamında tanıtılması ve bunların Almanca öğretiminde dört temel beceriyi kapsayacak şekilde kullanılmasının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DEMİREL, Ö (2004) Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Pegem, Ankara. http://zsozimek.wodip.opole.pl/german/artykuly/methoden.htm http://www.france-mail-forum.de/material/5Methode.html G. und Hunfeld, H. (2003). Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts Eine Einführung, Berlin: Langenscheidt Verlag Quartel, P. (2004).

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Alman Dili öğretiminde temel ilkeler, yaklaşım, yöntem, ve teknik gibi temel kavramların anlamları; Alman dili eğitiminde yaygın olarak kullanılan yöntem ve yaklaşımlar ve teknikler: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım, İşitsel-Duyusal Yöntem, Sessiz Yöntem, Suggestopedia, Grupla dil öğretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı Dil Öğreriminde temel ilkeler
2 Yabancı dil öğretiminin tarihsel geçmişi
3 Yabancı dil öğretiminin tarihsel geçmişi
4 Dilbilgisi Çeviri Yöntemi
5 Dilbilgisi Çeviri Yöntemi
6 Doğrudan Dil Öğretim Yöntemi
7 Doğrudan Dil Öğretim Yöntemi
8 Doğrudan Dil Öğretim Yöntemi
9 Arasınav
10 Kulak dil alışkanlığı Yöntemi
11 Kulak dil alışkanlığı Yöntemi
12 İletişimsel Yöntem
13 İletişimsel Yöntem
14 Grupla Yabancı Dil Öğretimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297554 Yabancı Dil öğreniminde temel ilkeleri bilme
2 1297555 Yaklaşım, Yöntem, teknik, Hedef dil, Kaynak dil gibi temel kavramları bilme
3 1297556 Dört temel becerinin bir bütünlük içinde öğretilmesinin önemini kavrama
4 1297557 Yabancı Dil Öğretiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma
5 1297558 Kullanılan yöntem ve tekniklerin yaş gruplarına göre uygunluklarını ,olumlu ve olumsuz yanlarını eleştirel bir bakış açısıyla tartışabilme
6 1297559 Dil öğretiminde kullanılan yöntemleri uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 5 5 4 5 5 4 4 3 4 1 3 1 4
2 2 2 2 5 5 4 5 5 4 4 3 4 1 3 1 4
3 2 2 2 5 5 4 5 5 4 4 3 4 1 3 1 4
4 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4
5 1 1 1 5 4 4 4 5 4 4 3 4 1 3 1 4
6 1 1 1 5 5 4 5 5 4 4 3 4 1 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek