Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE205 Alman Edebiyatı I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Alman Edebiyatına ait akımların tanınması (Barok'tan Biedermeier akımına kadar) Edebi akımların önemli temsilcileri, kuramcıları, yazarları hakkında bilgi sahibi olma. Edebi akımların dönemsel özelliklerini yansıtan eserlerin tanınması ve yorumlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altun

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa ÇOLAK: Geschichte der Deutschen Literatur Grabert W. und Mullot A.(1965) Geschichte der deutschen Literatur, Bayerisch Verlag, München Mustafa ÇOLAK (1998) Barock'tan günümüze Alman Yazınında Şiir, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Alman Edebiyatının tanımı, sınırları, özellikleri ve tarihçesi hakkında açıklamalar. Alman Edebiyatındaki başlıca yazarlar ve bunların belli başlı eserleri hakkında yorum ve değerlendirmeler. Edebiyat akımlarının dönemsel olarak incelenmesini içerir. Bu dönemlere ait yazar ve eserlerin incelenmesi yer alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 3 6 18
3 Bütünleme Sınavı 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Einführung in die deutsche Literatur 1.HAFTA.mp4
2 Die Barockepoche 2.HAFTA.mp4
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/deutsche-literaturgeschichte/
3 Die wichtigsten Vertreter und Werke der Barock Epoche 3.HAFTA.mp4
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/barock/
4 Die Aufklärung 4. HAFTA.mp4
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/aufklaerung/
5 Die wichtigsten Vertreter und Werke der Aufklärung 5. HAFTA.mp4
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/aufklaerung/
6 Pietismus 6. HAFTA.mp4
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/aufklaerung/
7 Sturm und Drang ED.8.mp4
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/sturm-und-drang/
8 Die wichtigsten Vertreter und Werke der Epoche 7. HAFTA.mp4
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/sturm-und-drang/
9 Zwischenprüfung
10 Die Klassik oder Die Weimarer Klassik edebiyat klasik avys.mp4
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/klassik/
11 Goethe und Schiller in der Klassik edebiyat klasik avys.mp4
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/klassik/
12 Die Romantik Epoche: Merkmale, Literatur, Autoren und Werke 12-13.Hafta Ed..mp4
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/romantik/
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/biedermeier-vormaerz/
13 Die Wichtigsten Werke der Romantik Gedichtsanalyse die Mondnacht 12-13.Hafta Ed..mp4
https://www.pohlw.de/literatur/epochen/biedermeier-vormaerz/
14 Biedermeier, Junges Deutschland & Vormärz Literaturepoche Merkmale, Autoren und Werke 14. und 15. Woche Literatur.mp4
15 Die wichtigsten Werke der Biedermeier Zeit und ihre Analyse 14. und 15. Woche Literatur.mp4
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513008 Tarihsel düşünebilme ve tarihsel bir bakış açısı geliştirebilme yeteneği.
2 1513009 Edebiyat alanındaki gelişmeleri tarihsel dönemlere ayırabilme.
3 1513010 Alman tarihinin kültürel ve edebi çıkış noktalarını kavrayarak farklı kültürlerle olan ilişkilerini değerlendirebilme.
4 1513011 Tarihsel bağlamda edebi metinleri yorumlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79746 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanımak
2 79747 Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
3 79748 Hedef dili, dilbilim alanlarını, dil öğretim kuram ve yaklaşımlarını tanımak
4 79749 Hedef dilin kültürünü ve edebiyatını tanımak
5 79750 Çağdaş dil öğrenme kuram, yaklaşım ve uygulamalarını göz önüne alarak, Almanca öğretimine uygun planlama yapabilmek
6 79751 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
7 79752 Farklı öğrenme stratejileri kapsamında öğrenenlere kendi kendine öğrenme yollarını keşfettirebilmek
8 79753 Dil öğretim sürecine uygun düzenlenmiş araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek ve kullanmak
9 79754 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayara yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
10 79755 Sesbilimi, sözcük, biçimbilgisi, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin yabancı dilde temel dil becerilerini ve iletişim yeterliliklerini geliştirmek için kullanabilmek
11 79756 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek, sonuçları değerlendirip uygulamalarına yansıtabilmek
12 79757 Almancayı doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
13 79758 Dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
14 79759 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilmek, bu konudaki gelişmeleri takip edebilmek ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
15 79760 Almanca iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için öğrencilere anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5
2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4
3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5
4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek