Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE205 Alman Edebiyatı I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Alman Edebiyatına ait akımların tanınması (Barok'tan Biedermeier akımına kadar) Edebi akımların önemli temsilcileri, kuramcıları, yazarları hakkında bilgi sahibi olma. Edebi akımların dönemsel özelliklerini yansıtan eserlerin tanınması ve yorumlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altun

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa ÇOLAK: Geschichte der Deutschen Literatur Grabert W. und Mullot A.(1965) Geschichte der deutschen Literatur, Bayerisch Verlag, München Mustafa ÇOLAK (1998) Barock'tan günümüze Alman Yazınında Şiir, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Alman Edebiyatının tanımı, sınırları, özellikleri ve tarihçesi hakkında açıklamalar. Alman Edebiyatındaki başlıca yazarlar ve bunların belli başlı eserleri hakkında yorum ve değerlendirmeler. Edebiyat akımlarının dönemsel olarak incelenmesini içerir. Bu dönemlere ait yazar ve eserlerin incelenmesi yer alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 3 6 18
3 Bütünleme Sınavı 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Einführung in die deutsche Literatur
2 Die Barockepoche
3 Die wichtigsten Vertreter und Werke der Barock Epoche
4 Die Aufklärung
5 Die wichtigsten Vertreter und Werke der Aufklärung
6 Pietismus
7 Sturm und Drang
8 Die wichtigsten Vertreter und Werke der Epoche
9 Zwischenprüfung
10 Die Klassik oder Die Weimarer Klassik
11 Goethe und Schiller in der Klassik
12 Die Romantik Epoche: Merkmale, Literatur, Autoren und Werke
13 Biedermeier, Junges Deutschland & Vormärz Literaturepoche Merkmale, Autoren und Werke
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294756 Tarihsel düşünebilme ve tarihsel bir bakış açısı geliştirebilme yeteneği.
2 1294757 Edebiyat alanındaki gelişmeleri tarihsel dönemlere ayırabilme.
3 1294758 Alman tarihinin kültürel ve edebi çıkış noktalarını kavrayarak farklı kültürlerle olan ilişkilerini değerlendirebilme.
4 1294759 Tarihsel bağlamda edebi metinleri yorumlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5
2 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5
4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek