Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALAE207 Dilbilim I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere modern dilbilimin temel ilke ve uygulamalarını tanıtmak, dilin yapısı ve özellikleri ile birlikte, dilin temel parçaları olan sesbirimler; biçimbilim ve sözcük yapıları, üretim ve çekim biçimbirimleri ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAUMGÄRTNER, K., G. FRITZ (1982). Sprache 1, Eine Einführung in die moderne Linguistik, Frankfurt am Main. AKSAN, D. (1979). Her Yönüyle Dil, 1,2,3, TDK , Ankara. BOLAT, H. (2005). Girişik Tümce Yapılarının Çevirisi, Deniz Kültür Yayınları, Samsun. BÜHLER, H., K.H.DEUTRICH (1982. Sprache 1, Eine Einführung in die moderne Linguistik, Frankfurt am Main. ERKMAN- A., F., Ş. ÖZİL (1998). Türkçede Niteleme, Sıfat İşlevli Yan Tümceler, İstanbul. ŞENÖZ, C. A. (2005) Dilbilim, Multilingual, İstanbul. AKSAN, D. (1999) Anlambilim, Engin Yayınevi, Ankara. Schuster, J. (2003) Einführung in die Linguistik.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil bilimsel analiz, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi; karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizleri; bir sistem olarak dilin bileşenleri; dil bilimin alt dalları, canlılar arası iletişim; beyin ve dil; dil kullanımı ve dil bozuklukları; sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, uluslararası sesbilim alfabesi; sesbilim, ses örnekleri; anlambilimi, aanlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
17 Alan Çalışması 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 8 8
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dilbilimin ve dilbilimsel analizin temel kavramları
2 Yabancı dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi
3 Karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizleri
4 Karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizleri
5 Bir sistem olarak dilin bileşenleri
6 Dil bilimin alt dalları, dil bilgisi türleri
7 Dil bilimin alt dalları, dil bilgisi türleri, dil evrenselleri
8 Dil bilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim
9 Arasınav
10 Dil kullanımları ve dil bozuklukları
11 Sesbilgisi, duyuşsal ve söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları,
12 Sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslararası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri
13 Sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik,
14 Ünsüz harf kümeleri, sessiz harfler, parçalar üstü, vurgu ve ezgi; Anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297578 Dilbilimin temel kavram ve ilkelerini öğrenme.
2 1297579 Dilin yapısını genel dilbilimsel ilkelerle analiz edebilme.
3 1297580 Hedef dili (Almanca) yapısal açıdan inceleyebilme.
4 1297581 Sözcük ve tümce vurgusu kurallarını öğrenip uygulayabilme.
5 1297582 Konuşma seslerini tanıyıp betimleyebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 3 3 3 5 5 5 4 3 3 2 4 2 3
2 1 2 1 3 3 3 5 5 5 4 3 3 2 4 2 3
3 1 2 1 3 3 3 5 5 5 4 3 3 2 4 2 3
4 1 2 1 3 3 3 5 5 5 4 3 3 2 4 2 3
5 1 2 1 3 3 3 5 5 5 4 3 3 2 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek