Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA406 Portfolyo Tasarımı 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bir endüstriyel tasarımcının bakışıyla, kişisel bir portfolyonun geliştirilmesiyle ilgili temel bilgilerin öğretilmesidir. Dersin ana odağı, sunulan malzemeyle, malzemenin sunum biçimi arasında güçlü bir ilişkinin yapılandırılmasıdır. Öğrenciler, kendilerini yansıtan en iyi portfolyoları geliştirmek üzere yönlendirilirler. Kendilerinden, en iyi işlerini yansıtacak bir portfolyo tasarlamaları ve en uygun sunum biçimini kullanmaları beklenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS, Dr. Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Inside Rhinoceros 4, Ron K.C. Cheng, Onword Press, 2007. www.rhino3d.com www.directory.designer.am www.tutorialized.com www.cgtutorials.com www.tutorialguide.net

Dersin İçeriği

Bu ders, endüstriyel tasarım öğrencilerinin profesyonel hayatlarında yaptıkları işleri ve kendilerini tanıtmak amacıyla, hem dijital (web, showreel, vs) hem de basılı olarak portfolyolarını hazırlamalarını öğretmeyi hedefler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Portfolyo Tasarımı ve Çeşitleri
2 Kişisel kimlik, Marka ve Logo
3 Tasarımcı Kimliği oluşturulması
4 Portfolyo Konsepti: Renk, font ve dizgi şablonu
5 Portfolyo Konsepti
6 Dijital Portfolyo Tasarımı
7 Dijital Portfolyo Tasarımı
8 SUNUM 1: Dijital Portfolyo
9 Basılı Portfolyo Tasarımı
10 Basılı Portfolyo Tasarımı
11 Dijital ve Basılı Portfolyo Tasarımı
12 Dijital ve Basılı Portfolyo Tasarımı
13 Dijital ve Basılı Portfolyo Tasarımı
14 FİNAL PORTFOLYO DEĞERLENDİRMESİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312802 Endüstriyel tasarım alanında (ayrıca bilgisayar grafiği ve tasarım, dijital medya ve sanat, vs.) mesleki imkanları izah edebilmek.
2 1312803 Dijital (CD ROM, DVD, internet, vs) ve basılı olarak, iş arama ve akademik amaçlar için bir portfolio oluşturabilmek.
3 1312804 Bir tasarımcı olarak yetenek ve becerilerini tanıtabilmek.
4 1312805 İş ortamında profesyonel olarak iletişim kurabilmek ve etkileşime girebilmek.
5 1312806 Profesyonel yaşamlarına ve gelecekteki kariyer planlamasına hazırlıklı olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek