Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP401 AKILCI İLAÇ 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun doz ve uygun sürede kullanılmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. S. Sırrı Bilge, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erdal, Prof. Dr. Füsun İğde, Doç. Dr. Aydın Deveci

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Reçete Yazma Kılavuzu

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Akılcı ilaç seçimi prensipleri, kanıta dayalı tıp, çok yönlü varyans analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 90
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 10
1 Ara Sınav 1 90 1
2 Final Sınavı 1 90 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 30 1 30
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 20 1 20
34 Okuma 10 1 10
49 Performans 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akılcı ilaç seçimi, MAU analizi Örnek ilaç seçimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314391 Akılcı ilaç seçimi prensiplerini açıklar
2 1314392 MAU analizini açıklar
3 1314393 Farklı endikasyonlarda akılcı ilaç seçimi yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 1 3
2 5 2 5 4 5 4 5 3
3 5 4 5 5 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek