Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE013 ASA Özgübaskı I 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Özgün Baskıresim sanatının sanatsal ve estetik değerleri ile temel kavramlarının ve teknik bilgilerinin öğrencilere öğretilmesi öğrencilerimizin gelecekteki mesleki yaşantılarında kendi öğrencilerine uygulatabilecekleri özgünbaskı tekniklerini öğretmek ve uygulatmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adam, R. ve Robertos, C. (2007). Intaglio. London: Themes ve Hudson Ltd. Akalan, G. (2000). Gravür. Ankara: Kale Seramik Sanat Yayınları. Atar, A. (1993). Özgün baskıresim teknikleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Atar, A. (1995). Başlangıcından günümüze taşbaskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları . Bayav, D. (2013). Geleneksel ve deneysel yönleriyle gravür baskı. Edirne: Paradigma Akademi. Becer, E. (1999). İletişim ve grafik tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Brunner, F. (2001). Gravürün el kitabı. (F. Yaman, Çev.) İstanbul: Atelye Alaturka Karşı Sanat Çalışmaları. Esmer, P. (2011). Türkiye'de baskıresme bakmak. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi. Grabowski, B. ve Fick, B. (2013). Baskıresim, kapsamlı materyaller ve teknikler rehberi. (S. A. Eskier ve A. Z. Tunç, Çev.) İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları. Hakan Dönmezler, S. (2012). Türkiye'de baskıresmin gelişimi üzerine bir analiz. Ankara: Murat Kitabevi. İşler, A., Tüfekçi, F. ve Yaman, F. (2001). Başlangıcından bugüne Türkiye'de gravür. İstanbul: Atelye Alaturka. Kıran, H. (2010). Ağaç baskı sanatı. Ankara: Bellek Yayınları. Tepecik, A. (1999). Baskı teknikleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Uçar, T. F. (2004). Görsel iletişim ve grafik tasarım. İstanbul: İnkılap Kitabevi. Devlet Resim ve Heykel Yarışması katalogları. Uluslararası baskıresim bianel ve trianel katalogları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Şablon baskı ve siyah beyaz linol baskı yaparak, form ( öz ve biçim ilişkisi ), siyah – beyaz ve renk dengesi’ne dikkat ederek çağdaş özgün eserler üretilir ve çoğaltılarak sergilenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 1 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özgün baskı resim nedir? Tarihçesi.
2 Siyah-Beyaz denge ve kompozisyon.
3 Şablon Baskı’ tekniği, araç vegereçleri.
4 Projelerin kontrolü vedeğerlendirilmesi.
5 Baskı tekniği ve preste baskı yöntemi.
6 Baskı çalışmalarına devam.
7 Monotip baskı hakkında teorik bilgi verilip, mono baskı tekniğiyle yapılmış örnekler incelenir.
8 Monobaskı tekniği, araç ve gereçler.
9 Karışık mono baskı uygulamalarının nasıl yapılacağı anlatılır. (cam üzerinden, kalıptan silme yoluyla, fotokopi transfer)
10 Ara Sınav - Çalışmaların paspartulanması ve segilenmesi.
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Baskı işlemleri.
14 Final Sınavı - Çalışmaların paspartulanması ve segilenmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88637 1309655 Özgün Baskıresmin tanımını yapabilme.
88638 1309650 Özgün Baskıresmin kısa tarihçesini açıklayabilme.
88639 1309651 Sanatsal temel bilgileri uygular, eserler verebilir.
88640 1309652 Özgün Baskıresim tekniklerini uygulayabilme.
88641 1309653 Özgün Baskıresimde uygulanacak tekniğe göre farklı araç ve gereçleri kullanabilme.
88642 1309654 Çeşitli monotipi, şablonbaskı teknikleriyle uygulamalar yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
88637 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4
88638 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 3 4
88639 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4
88640 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4
88641 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4
88642 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek