Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DHF563 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK UYGULAMA 927001 5 9 4

Dersin Amacı

Diş Hekimliği Eğitimi süresince edindiği bilgi ve becerileri sentezleyerek klinikte hasta üzerinde sabit ve haraketli protez uygulamalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek. Bu dersin sunumunda yukarıda belirtilen ana kaynaklar kullanılmaktadır. Ders uygulama dersidir, öğrencilerin hasta başında öğrendikleri teorik bilgilerin hasta başında uygulanmasını amaçlamaktadır. Öğrencilerin uygulama aşamasında eğitim sürecinin önceki dönemlerinde almış oldukları teorik bilgilerin tam olması istenmektedir. Uygulama süresince sorumlu öğretim üyesi ve asistanlar bu bilgilerin güncelliği konusunda sorgulama yapar ve bilgilerin sözlü geri bildirimler ile güncellenmesini sağlarlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Çağrı URAL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sabit Protezin Temelleri, Herbert T. Shillingburg, Sumiya Hobo, Lowell D. Whitsett, Richard Jacobi, Susan E. Brackett, Quitessence 2. Sabit Protezlerde Başarısızlık Nedenleri, Prof Dr Cihan Akçaboy, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları, 1996 3. Diş Hekimliğinde Sabit Protezler, Prof Dr Erhan Ahmet Ersoy, Akademisyen Kitapevi, 2015 4. Sabit Protezlerde Estetik Tedavi, Quitessence 5. Güncel Sabit Protezler, Stephen F. Rosenstiel - Martin F. Land - Junhei Fujimoto 6. Sabit Protezler, Prof Dr Ali Zaimoğlu, Prof Dr Gülşen Can, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları, 2011 7. Maddeler Bilgisi, Prof.Dr.Gülşen Can, Prof.Dr.Ersan ERSOY, Prof.Dr.M.Levent AKSU, Yurtmim Yayıncılık, 2014 8. Adeziv Köprüler ve Klinik Uygulamaları, Prof.Dr.Şebnem Eskimez-Yrd.doç.Dr.Ayça Deniz İzgi, 2008 9. Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi, Prof.Dr.Gülşen Can,Prof.Dr.Ersan Ersoy,Prof.Dr.M.Levent Aksu, Gümüş Kitapevi, 2015

Dersin İçeriği

Klinik Uygulama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dört Haftalık Periyotlar Halinde Uygulama Gruplarında Klinik Hasta Başı Eğitim
2 Dört Haftalık Periyotlar Halinde Uygulama Gruplarında Klinik Hasta Başı Eğitim
3 Dört Haftalık Periyotlar Halinde Uygulama Gruplarında Klinik Hasta Başı Eğitim
4 Dört Haftalık Periyotlar Halinde Uygulama Gruplarında Klinik Hasta Başı Eğitim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297376 Protetik tedavi öncesi hasta hazırlıklarını, anamnezi, ağız içi ve ağız dışı muayeneyi anlatabilmeli
2 1297377 Sabit ve hareketli protezlerde; tedavi planlaması, protezlerin sınıflandırılması, ölçü teknikleri, interoklüzal kayıt, yapım aşamaları ve endikasyon-kontrendikasyonları anlatabilmeli
3 1297378 Sabit protezleri ve farklı sabit protez tipleri için preperasyon aşamalarını açıklayabilmeli
4 1297379 Geçici kron-köprülerin yapımı ile ilgili teknikleri ve aşamaları anlatabilmeli
5 1297380 Modelaj, oklüzyon, döküm, tesviye, polisaj, estetik materyal için renk seçimi ve dentin prova ile ilgili yapım aşamalarını sıralayabilmeli
6 1297381 Bitmiş restorasyonun ağza uygulanması ve ilgili işlemleri anlatabilmeli
7 1297382 Aşırı madde kaybına uğramış vital ve devital dişlere uygulanacak protetik tedavi yaklaşımlarını anlatabilmeli
8 1297383 Adeziv köprülerin yapım ve simantasyon aşamalarını ve tekniklerini anlatabilmeli
9 1297384 Protez sonrası hastaya verilmesi gereken ağız hijyeni ile ilgili bilgileri sayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64190 Diş hekimliği mesleği ile ilgili eleştirel düşünme, yaratıcılık becerisine sahip olmak
2 64191 Diş Hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği, klinik ve sosyal bilimlere (Anatomi, histoloji, fizyoloji, patoloji, kimya, psikoloji vb) ait temel bilgileri edinmiş olmak ve bunları yaşamı boyunca kullanabilmek
3 64192 Ağız ve dişe ait hastalıkların tanı, tedavi planlaması ve tedavisini kanıta dayalı uygulamalar ile yapabilmek, hastalıklardan korunmayı ve demografik özeliklerini anlayabilmek.
4 64193 Diş hekimliği alanında kullanılan tüm biyomateryaller ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak
5 64194 Diş hekimliği çalışma alanlarında ve diğer tıbbi alanlarda disiplinler arası takım çalışması ve tıp uzmanlık alanlarıyla işbirliği yapabilmek
6 64195 Diş hekimliği mesleği ile ilgili güncel bilimsel çalışma ve gelişmeleri izlemek ve yeni öğrendiklerini uygulamalarında kullanabilmek, kendini sürekli geliştirmek
7 64196 Diş hekimliğinde uygulama alanı bulan ilaç bilgilerine ve bu ilaçların kullanım sonuçlarına sahip olma
8 64197 Toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, koruyucu diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek ve bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilmek.
9 64198 Her türlü dişhekimliği uygulamasında infeksiyon kontrol yöntemlerini bilip doğru uygulamak, kliniklerde doğru uygulanmasını sağlamak ve çapraz enfeksiyon oluşmasını engellemek
10 64199 Hastaları gerekli ve yeterli bilgi donanımı ile etkili oral hijyen teknikleri konusunda eğitebilmek ve yapılacak işlemler öncesinde aydınlatılmış onam konusunda bilgilendirebilmek
11 64200 Etik kurallara ve mesleki sorumluluk bilincine uygun, hasta hakları ve insani değerler odaklı mesleki uygulamalar yapabilmek