Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrenciyi Osmanlı Elif-besi ile yazılmış tarihi metinleri okuyabilir ve anlayabilir donanıma kavuşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri, 1-2; Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II; Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki ; Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı elif-besi, harflerin yazılış kuralları, Osmanlı Türkçesi ile yazılan kelimelerin yazılış özellikleri, Türkçe ekler ve yazılış özellikleri, basit Osmanlı Türkçesi metinleri yazma ve okuma uygulaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 45 45
5 Derse Katılım 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Elif-besi ve Latin harfi karşılıkları (transkripsiyon harfleri) https://www.youtube.com/watch?v=sv2Ji-VvCT0&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx
https://www.youtube.com/watch?v=MqTmOyHU5Ls&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=2
1-ALFABE YAZMA ÇALIŞMASI (MATBU)-1.doc
2 Harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları https://www.youtube.com/watch?v=Cv1Smd3LkPw&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Ys8YD0vVjUo&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=4
2-ALFABE YAZMA ÇALIŞMASI (MATBU)-2.doc
3 Ünlüler (sesli harfler) https://www.youtube.com/watch?v=wi4-78CmhFw&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=vGWRc5_ftbY&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=6
3-OKUTUCU HARFLER.doc
4 Harekeler ve işlevleri https://www.youtube.com/watch?v=RYqx5HSKpz0&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=pf3PE4DaQIA&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=8
4-KELİME OKUMA-YAZMA (MATBU).doc
5 Arapça'da sesli harfler (uzun okutan ünlüler), Arapça'ya özgü sesler ve harfleri https://www.youtube.com/watch?v=bF0869mKFOU&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=1GhXoAo9wJo&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=10
5-KELİME OKUMA-YAZMA (MATBU).doc
6 Tek ve iki heceli kelimelerin yazılış ve okunuşları https://www.youtube.com/watch?v=vDFAi5WtfN8&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=l_PJIcK4XoA&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=epKrS_aOC2E&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=13
6-KELİME OKUMA-YAZMA (MATBU).doc
7 Türkçe kökenli kelimelerde eklerin yazılış özellikleri 7-KELİME OKUMA-YAZMA (MATBU).doc
https://www.youtube.com/watch?v=12ONKH7-qyo&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=8h5XM7kqF3U&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=b_yYoLlc2OY&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=16
8 Ayın ve hemze harflerinin yazılış ve okunuş kuralları 8-KELİME OKUMA-YAZMA (MATBU).doc
https://www.youtube.com/watch?v=RhujqQtkx6Q&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=j6rztSNTXSk&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=18
9 Metin Okuma 9-METİN OKUMA (MATBU).doc
https://www.youtube.com/watch?v=yBUHXM2ZEtU&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=eiDm7MFFL4k&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=4u1V9HLN6dw&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=21
10 Okuma ve Yazma Çalışmaları 10-TRANSKRİPTSİYON YAZMA ÇALIŞMASI.doc
https://www.youtube.com/watch?v=ulPfigOo4CE&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=TMAvHNqotkI&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=wQbbVcUiWV8&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=24
11 Ara sınav
12 Hicri (Kameri) takvim ve Miladiye çevirisi 12-TRANSKRİPTSİYON YAZMA ve OKUMA ÇALIŞMASI.doc
https://www.youtube.com/watch?v=lxGQ4uk6Cvk&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=YxB1LqyHcto&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=0HXyJZFUmh8&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=27
13 Rumi (Mali) takvim ve Miladiye çevirisi 13-TRANSKRİP.doc
https://www.youtube.com/watch?v=MxS6xL5vju0&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=J53pw7rWnsk&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=Ef7AzVSii0U&list=PLtApkPE49w-uPmEEY77ueIP0vXx6p0cnx&index=30
14 Tamlamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516224 Osmanlı Türkçesi ile yazılmış Türkçe kelimelerin ağırlıklı olduğu metinleri okuyabilir, bu metinleri Latin harflerine çevirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek