Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR105 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLET TARİHİ 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Türk tarihi içerisinde Selçuklu siyasi tarihi öğretmek ve Selçuklu-İslam etkileşimini incelemek bu dersin amacını oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DERS KİTABI: 1- Osman Turan, Selçuklular ve İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2003. 2- Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilat ve Kültür, T.T.K. Yayınları. Ankara, 1995. YARDIMCI KİTAPLAR 1- Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Alparslan ve Zamanı, T.T.K. Yayınları, Ankara, 2001. 2- Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Kuruluş Devri, T.T.K. Yayınları, Ankara 2000. 3- Nizamülmülk, Siyasetname, Kültür Bakanlığı Yayıncılık, İstanbul, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Selçukluların kurulmasına etki eden faktörler, diğer devletlerle etkileşimleri, siyasi bağımsızlık, imparatorluk devri ,imparatorluğun çöküş dönemine girmesi bu dersin içeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Selçukluların menşei 1. hafta.docx
2 Selçuk Bey’in faaliyetleri 2. hafta.docx
3 Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemi 3. hafta.docx
4 Dandanakan Savaşı ve devletin kuruluşu 4. hafta.docx
5 Anadolu’da fetih hareketleri ve Hasankale Zaferi 5. hafta.docx
6 Tuğrul Bey ve Halife ilişkileri 6. hafta.docx
7 Sultan Alparslan ve Malazgirt Zaferinin önemi 7. hafta.docx
8 Ara Sınav 8. hafta vize.docx
9 Sultan Alparslan döneminin Selçuklu tarihi içindeki yeri ve önemi 9. hafta.docx
10 Sultan Melikşah dönemi 10. hafta.docx
11 Sultan Melikşah ve Halife 11. hafta.docx
12 Melikşah ve Nizamülmülk 12. hafta.docx
13 Sultan Melikşah ve Nizamülmülk’ün ölümleri 13. hafta.docx
14 Duraklama ve çöküş 14. hafta.docx
15 Final 15. hafta final.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293061 Öğrenci, bibliyografik bilgi sahibi olur ve bu bilgiyi kullanma becerileri edinir.
2 1293062 Öğrenci, Türk ve İslam Tarihi içerisinde Selçukluların taşıdığı önem hakkında bilgi sahibi olur.
3 1293063 Öğrenci, öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma becerileri edinir.
4 1293064 Öğrenci, bu disiplinle ilgili yeterli bilgiyi öğrenip saha çalışmaları için gerekli olan araştırma yöntem ve tekniklerine sahip olur.
5 1293065 Öğrenci, tarih ve tarih araştırmalarıyla ilgili önerilerini çeşitli kurumlarla paylaşabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4
2 5 5 4 4 4 4
3 4 4 5 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4
5 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek