Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Eskiçağ tarihi araştırmalarının doğuşu ve eskiçağ tarihi ile ilişkili bilimler hakkında bilgi vermek. Dünyanın doğuşundan başlayarak ilk insan türleri incelendikten sonra ilk yerleşimler hakkında bilgi vermek. Tarih öncesi çağlarda Mezopotamya ve Anadolu’nun durumu hakkında bilgiler vermek. Toplumun modernleşmesinde ilk etkenler olan din ve devlet kavramlarının oluşumu hakkında bilgiler vermek. Toplumsal sınıflaşmanın ortaya çıkışı hakkında bilgiler vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İPLİKÇİOĞLU, Bülent, Eskiçağ Tarihi’nin ana Hatları, İstanbul, 1990. NISSEN, J. Hans, Ana Hatlarıyla Mezopotamya, İstanbul, 2004. HOUT, Jean-Louis ve diğ., Kentlerin Doğuşu, Ankara, 2000. MAISELS, C. Keith, Uygarlığın Doğuşu, Ankara, 1999. ARSEBÜK, G., İnsan ve Evrim, İstanbul. 1995. BAHN, P., Arkeolojinin ABC’si, İstanbul, 1999. ÇEVİK, Ö., Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, İstanbul, 2005. ÖZBEK, M., İnsanın Tarihöncesi Evrimi. İstanbul, 2010. SEVİN, V., Anadolu Arkeolojisi, İstanbul, 2003. ÖZDOĞAN, M. – BAŞGELEN, N., Türkiye’de Neolitik Dönem, İstanbul, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşamış olduğumuz dünyanın oluşumundan tarihi devirlere kadar geçen süreçte insanoğlunun var oluşu ve gelişimi incelenecektir. Tarih öncesi Mezopotamya ve Anadolu toplumlarının kültürel yaşamlarından başlayarak tarihi dönemlerin başlangıcına kadar geçen süreçteki toplumsal dönüşüm ve gelişimler incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eskiçağ Araştırmalarının Tarihçesi, Eskiçağ Tarihinde Yer-Zaman İlişkisi 1.pdf
2 Eskiçağ Tarihinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi 2.pdf
3 Dünyanın Oluşumu, Jeolojik Zamanlar 3.pdf
4 İnsan Türleri, Çağ kavramının oluşması 4.pdf
5 Tarih Öncesi Çağlarda Mezopotamya, Uruk IV-VI, Cemdet Nasr, Meşilim 5.pdf
6 Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu ve Mezopotamya, Anadolu ve Mezopotamya’da Paleolitik – Mezolitik Dönem 6.pdf
7 Anadolu ve Mezopotamya’da Neolitik Dönem, İlk köylülerin doğuşu ve gelişimi 7.pdf
8 Anadolu ve Mezopotamya’da Kalkolitik Dönem, İlk kentlerin kuruluşu 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Anadolu ve Mezopotamya’da Yönetici sınıfın oluşması 10.pdf
11 Tunç Çağı’nda Anadolu ve Mezopotamya 11.pdf
12 Dinin Doğuşu, Devletin Doğuşu, Toplumsal Sınıflaşmanın ortaya çıkışı 12.pdf
13 Anadolu ve Mezopotamya’da Ekonomik hayat 13.pdf
14 Anadolu ve Mezopotamya’da Kültürel hayat 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293056 Öğrenci dünyanın oluşumu hakkında bilgi sahibi olabilir.
2 1293057 İnsan türleri ve insanın doğadaki dönüşümü hakkında bilgi sahibi olur.
3 1293058 Toplumunun değer yargılarının geçmişteki köklerini görme ve onların günümüze etkilerini değerlendirme yetisine sahip olur.
4 1293059 Mezopotamya ve Anadolu’nun tarih öncesi dönemleri hakkında bilgi sahibi olunur.
5 1293060 Bu dersi alan öğrenci Tarihte çağlar boyu insanlığın geçirdiği inançsal, kültürel ve siyasal dönüşümler ve daha sonraki çağlara etkilerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 4 4 5 4 5 4
3 5 4 4 5 4 4
4 5 5 5 4 4 4
5 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek