Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metinleri okuyabilir ve anlayabilir seviyeyi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.İbrahim SERBESTOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, Seçme metinler.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesindeki Arap ve Fars gramer konuları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 45 45
5 Derse Katılım 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arapça Yapılı Tamlamalar 1287_3_ek_SUAVIA6.pdf
2 Üç ve daha fazla kelimeden oluşan Arapça yapılı tamlamalar 1336_56_NURIC.pdf
3 Arapça edatlar 1336_53_NURIC.pdf
4 Aksam-ı seb'a 1331_1_HULUSIR.pdf
5 Sülasi mücerred fiilerin fail ve mefulleri, 1337_19_489_KEMALIA.pdf
6 Ziyadeli masdarlar, İf'al vezin 1329_10_236_SEMSEDDINM2.pdf
7 Tef'il ve tefe'ul vezinleri storage/app/public/ibrahim.serbestoglu/137649
1315_35_RAUFM2.pdf
8 Ara sınav 1319_250_109-110.pdf
9 Tefa'ul ve mufa'ale vezinleri 1928_46_SEHIR.pdf
10 İnfi'al ve ifti'al vezinleri 1927_33_SUADA.pdf
11 istif'al vezni 1927_31_SEHIR.pdf
12 Arapça'da diğer kelime türetme vezinleri 1340_C1_6_SADIH.pdf
13 Arapça'da çoğullar 1329_64_SATI.pdf
14 Farsçada çoğullar 1927_33_SUADA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516218 Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metinleri okuyabilir ve anlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek